Laddar
Laddar
Laddar

Standarder

Standard for gode rutiner for hygiene på arbeidsplassen 

God hygiene er viktig på alle arbeidsplasser. For å oppnå det er det viktig å ha gode rutiner for blant annet desinfeksjon. Det er også viktig at desinfeksjonsmiddelet man bruker er godkjent, og lever opp til industristandard. Enten det er standard for hygienisk hånddesinfeksjon eller kirurgisk. 

EN 1500

Testing av middel for hygienisk hånddesinfeksjon. Forsøkspersonenes hender blir forurenset med en bestemt bakteriestamme (E. coli). Produktet som skal testes, sammenlignes med et referansemiddel som er isopropanol 60 prosent (v/v). Tre milliliter av referansemiddelet gnis inn på hendene etter en angitt tidsplan. Ytterligere tre milliliter gnis inn etter 30 sekunder, og den totale desinfeksjonstiden er ett minutt. Produktet som skal testes, påføres i tråd med produsentens anvisninger, og desinfeksjonstiden skal ikke overstige ett minutt. For å kunne godkjennes, skal ikke produktet som testes ha dårligere effekt enn referansemiddelet.

EN 12791

Ved kirurgisk hånddesinfisering: Påfør 3 ml og gni hendene med vanlig prosedyre. Gjenta prosedyren for å holde hendene våte i 3 minutter.