Laddar
Laddar
Laddar

LÅBS

Førstehjelp (BLÅS) er den hjelpen man gir en skadet eller syk person før profesjonell hjelp ankommer. Det inkluderer de raske avgjørelsene man må ta for å opprettholde livsviktige kroppsfunksjoner og hindre eller forverre videre skadeutvikling.

Ved å gripe inn og utføre riktig førstehjelp kan man hindre livstruende tilstand og redde liv. I tillegg reduserer man den skadde personens lidelser. Førstehjelp kan gjelde både fysiske og psykiske skader på et ulykkessted.

Bokstavene L-ÅBS er en huskeregel for hvordan man skal tenke, vurdere, arbeide og prioritere ved en ulykke eller ved sykdom. Når man har arbeidet seg gjennom L-ÅBS, er det lurt å gjennomføre en undersøkelse av hele kroppen og kjenne over kroppen fra topp til tå.

Da kan man oppdage flere skader eller skader man ikke har oppdaget fra før.

L – Livsfarlig tilstand

Begynn med å kontrollere ulykkesstedet:

 • Hva har skjedd?
 • Er det farlig for den skadde å ligge der, eller er det farlig for den som hjelper å hjelpe den skadde på ulykkesstedet?
 • Ved «livsfarlig tilstand» må den skadde flyttes til et sikkert sted før man kan hjelpe den skadde og fortsette redningsarbeidet.

Å – Åndedrett

 • Sørg for at den skadde har åpne luftveier, og undersøk om vedkommende puster. Åndedrettet kontrolleres ved å se, lytte og føle.
 • Hvis personen ikke puster, eller puster unormalt, må du starte HLR. Les mer om hvordan du utfører HLR.
 • Hvis personen ikke puster, stopper man her. Hvis personen puster, går man videre. Hvis personen puster og det ikke er tegn på skader, legges den skadde i stabilt sideleie.

B – Blødning

Er det tegn på blødning utvortes eller innvortes?

Utvortes

 • Ved kraftig blødende sår må du bruke kompress, alternativt en bandasje. Hold skaden høyt.
 • Ved overflatesår bruker du kompress.
 • Ved brannskade må skaden avkjøles med kaldt vann i ca. 20 minutter og dekkes med et sterilt kompress.

Innvortes

 • Tegn på innvortes blødninger er for eksempel blåmerker, smerte, blek hud og kaldsvetting, at personen fryser og at personen puster raskt og overfladisk.
 • Ved beinbrudd må du bruke bandasje.

S – Sjokk/sirkulasjonssvikt

Ved tegn på sjokk og ved alle større skader, må man forebygge sirkulasjonssvikt.

Tegn på sjokk/sirkulasjonssvikt er at personen er:

 • Blek
 • Kaldsvetter
 • Svimmel
 • Fryser
 • Føler seg tørst
 • Puster raskt og overfladisk

Slik forebygger man sirkulasjonssvikt:

 1. La personen ligge, og forsøk å berolige den skadde.
 2. Løft bena høyt slik at det kommer mer blod til kroppens viktige organer. På den måten reduserer du risikoen for oksygenmangel i for eksempel hjernen og andre organer.
 3. Sørg for at den skadde ikke blir kald. Bruk tepper, gensere og jakker over og under den skadde. OBS! Hvis du bruker aluminiumsbelagte redningstepper, må ikke den skadde ligge på teppet, siden det leder kulde.
 4. Du må aldri gi den skadde noe å drikke.