Laddar
Laddar
Laddar

Standarder

Vi gir en veiledning til valg av riktig vernesko i tabellen «Verneskostandard».

EN ISO 20345:2022

Antall beskyttelsesnivåer har økt fra SB – S5 til SB – S7 med tilhørende undernivåer. 

De tidligere beskyttelsesnivåene var inndelt som følger: 

SB, S1, S2, S3, S4 og S5, der SB er det eneste beskyttelsesnivået som tillater åpen hæl. 

S1 har noen ganger blitt sett med spikertrampbeskyttelse som et tillegg, og har da blitt kalt S1P. 

S4 og S5 er såkalte klasse II-produkter (gummistøvler). 

Den nye hovedinndelingen er: 

SB, S1, S2, S3, S4, S5, S6 og S7. 

SRA, SRB og SRC forsvinner. Sklitesting i likhet med SRA vil i stedet bli inkludert i det grunnleggende kravet til sertifisering, og vil derfor ikke få noen spesiell merking. 

I tillegg til den grunnleggende sertifiseringen kan du utføre en annen sklitest, som da merkes med SR (Slip Resistance). 

Nye betegnelser for spikertrampbeskyttelse: 

P: Spikertrampbeskyttelse laget av stål, diameter på testspiker 4,5 mm. 

PL: Spikertrampbeskyttelse av ikke-metallisk materiale, diameter på testspiker 4,5 mm. 

PS: Spikertrampbeskyttelse av ikke-metallisk materiale, diameter på testspiker 3 mm.

EN ISO 20345

Vernesko som er godkjent i samsvar med EN ISO 20345:2011 har som minimum vernetåhette som tåler minst 200J. Disse merkes med SB. Disse kan også ha kompletterende verneegenskaper som merkes med S og et tilleggstall. 

EN ISO 20347

Arbeidssko som er godkjent i samsvar med EN ISO 20347:2012, har ikke vernetåhette, men oppfyller grunnkravene for vernesko. Disse merkes med OB. Disse kan også ha kompletterende verneegenskaper som merkes med O og et tilleggstall.

EN ISO 20349

Vernesko som er godkjent i samsvar med EN ISO 20349:2010, gir beskyttelse mot termiske risikoer og flytende metallsøl ved støping og sveising. Disse kan også ha kompletterende verneegenskaper som merkes med S og et tilleggstall.