Laddar
Laddar
Laddar

Lovpålagte krav for hørselvern | Skydda Norge

Derfor er det viktig å danne seg en oppfatning av all støy på arbeidsplassen

Skadelig støy er en kombinasjon av lydnivå, og den tiden man oppholder seg i støysonen. For eksempel gir 15 minutter i 100 dB(A) den samme dose som 8 timer i dB(A) gir. Det er derfor viktig å danne seg et bilde av all støy som er på arbeidsplassen. Bildet nedenfor viser noen eksempler på dette. 

Krav til hørselsvern ved ulike støynivåer

Eksemplene nedenfor er basert på norsk lovverk og grenseverdier. Kravene kan variere fra land og arbeidsplasser, derfor er det viktig at man setter seg inn i hva som gjelder på den arbeidsplassen hvor man skal bruke verneutstyret. 
Støydempende tiltak, informasjon og kursing må gjennomføres, og arbeidstakeren må ha tilgang til hørselsvern dersom: 

  • Daglig støyeksponeringsnivå LEKS, 8h: 80 (dB)*
  • Impulstoppverdi LpCpeak: 130 (dB)***

Hørselvern må tas i bruk, støydempende tiltak, informasjon og kurs må gjennomføres og hørselstest må tilbys når:

  • Daglig støyeksponeringsnivå LEKS, 8h: 85 (dB)*
  • Maksimal A-veid lydtrykksnivå LpAFmaks: 115 (dB)**
  • Impulstoppverdi LpCpeak: 135 (dB)***

Høyeste tillatte støynivå innenfor hørselvernet (når du har valgt hørselvern og regnet ut hvilket nivå du får til øret) er:

  • Daglig støyeksponeringsnivå LEKS, 8h: 85 (dB)*
  • Maksimal A-veid lydtrykksnivå LpAFmaks: 115 (dB) **
  • Impulstoppverdi LpCpeak: 135 (dB)***

OBS! Ved støynivåer over 95 dB må det gjennomføres en grundig støymåling for at du skal kunne velge riktig hørselvern.
 


* Daglig støyeksponeringsnivå LEKS,8h = en gjennomsnittsverdi målt over 8 timer.

** Maksimal A-veid lydtrykksnivå LpAFmaks = dette maksimale nivået må aldri overstiges (ved øret) verken med eller uten hørselvern ved enkelttilfeller. Disse verdiene måles med A-filter, som best gjenspeiler hvordan øret oppfatter lyd.

*** Impulstoppverdi = i motsetning til maksimal A-veid lydtrykksnivå er impulslyd et meget kraftig lydtrykk med kort varighet, for eksempel et geværskudd, som oftest er for raskt til at vi kan oppfatte det reelle nivået. Det er dette som gjør impulslyd ekstra farlig. Impulslyd måles med C-filter. C-filter brukes også ved HML-beregning siden det, i motsetning til A-filter, tar større hensyn til blant annet lavfrekvent støy.