Laddar
Laddar
Laddar

Velge arbeidsklær

Hensikten med arbeidsklær er å minimere risikoen for kroppsskader. Man må definere kravene til hvilket beskyttelsesnivå, hvilken komfort og hvilken bevegelsesfrihet man trenger. Klær som skal beskytte mot alvorlige risikoer, må også være konstruert slik at man raskt kan ta dem av seg hvis man har blitt eksponert for kjemikalier eller høy varme. Arbeidsklær merkes med såkalte piktogrammer (EN-standarder) for å vise hva de beskytter mot. Arbeidsklær som beskytter mot flere risikoer, blir derfor merket med flere piktogrammer.

Arbeidsklær mot varme

Arbeidsklær som er merket med A, B1 og C1 skal ikke brukes når man risikerer å bli utsatt for temperaturer som overstiger 100 °C eller risikerer å få metallsøl på seg. De skal kun brukes når man risikerer kortvarig eksponering for flammer og temperaturer opp til 100 °C. Hvis man risikerer å få smeltet metall og andre varme stoffer på seg, må arbeidsklærne i tillegg være merket med kodebokstav D eller E:

A – begrenset flammespredning (obligatorisk)
B – beskyttelse mot varmegjennomtrengning (B1–B5)
C – beskyttelse mot strålevarme (C1–C4)
D – beskyttelse mot søl fra smeltet aluminium (D1–D3)
E – beskyttelse mot søl fra smeltet jern (E1–E3)

F – hvis man risikerer å komme i kontakt med varme gjenstander (med temperatur lavere enn 180 °C), må arbeidsklærne gi beskyttelse mot kontaktvarme og være merket med kodebokstav F.

Arbeidsklær mot kjemikalier

Når man håndterer ulike kjemikalier, kan man ha behov for forskjellig arbeidsklær avhengig av hvilke kjemikalier man håndterer. Ta alltid kontakt med oss for å være på den sikre siden når du håndterer kjemikalier.

I tabellen nedenfor finner du en veiledning for valg av arbeidsklær:

Valg av arbeidsklær for ulike bruksområder. Tabellen viser varemerkene Microgard, Microchem og L.Brador.

Kjemikaliegjennomtrengning for ulike typer kjemikalier. Tabellen gjelder Microchem 3000/4000.

Legg merke til at materialet som brukes for begge luftlederne i ventilasjonsåpningen ikke har sammen kjemikaliebarriere som resten av Microchem® 3000-stoffet. Luftledernes oppgave er å forhindre at fysisk søl trenger inn gjennom ventilasjonsåpningen. Derfor kan det hende at Microchem® 3000V ikke er egnet til enkelte bruksområder. Kontakt oss eller produsenten for å få informasjon om gjennomtrengningstiden for alle kjemikalier. All informasjon er veiledende.

Klær som beskytter mot kulde, væske og vind

Utendørsklimaet kan være en stor påkjenning på arbeidsklærne, noe som stiller strenge krav til at materialet er solid og slitesterkt. Det er veldig viktig å velge klær som tåler både vind, regn og kulde, og man må også bestemme seg for om plagget må kunne puste.

Arbeidsklær mot mekaniske farer

Mekaniske farer kan for eksempel være kutt- og stikkskader. Hvis man bruker klær som er laget av vanlig stoff, vil man ikke få beskyttelse i miljøer hvor man kan kutte seg på skarpe gjenstander eller kniver. Det er ekstremt viktig å bruke arbeidsklær som har riktige egenskaper og er laget av riktig materiale. Selv om kroppen må beskyttes, er det også viktig at man kan utføre arbeidsoppgavene på en god og komfortabel måte. Hvis man opplever ubehag fordi plaggene ikke er komfortable, kan det føre til at man ikke overholder sikkerhetsreglene.

Arbeidsklær mot elektriske farer - ESD

Av og til trenger man arbeidsklær som sørger for at man ikke leder elektrisitet. ESD (Electro Static Discharge) er en elektrostatisk utladning. Utladninger oppstår fordi overflaten i en del materialer kan lades av statisk elektrisitet, som utlades ved kontakt, friksjon og separasjon. Klær, arbeidsflater, gulv med mer kan bidra til å bygge opp ladninger på flere tusen volt. I tillegg har dagens elektronikk blitt stadig mer følsom, siden det ofte brukes tynnere ledere og mindre isolasjonsavstand. Man kan aldri forebygge statisk elektrisitet, men ved å bruke riktig beskyttelse kan man redusere risikoen for skader som skyldes utladning. Derfor finnes det en rekke effektive tiltak som kan brukes for å skape et ESD-sikkert område og unngå ESD-skader. Ved å kurse og informere medarbeiderne skaper man bevissthet om problemet og en forståelse for nødvendige tiltak. Det vil forhåpentligvis også føre til at medarbeiderne blir mer forsiktige.

Varselklær ved dårlig synlighet

Hvis man jobber på en arbeidsplass hvor det er trafikk, eller hvis man jobber mye ute i mørket, er det viktig å velge varselklær som er godt synlige på lang avstand. Dette kan være veier, havner, byggeplasser, losseplasser, parkeringsplasser, flyplasser med mer.

I Statens Vegvesens Håndbok N301 «Arbeid på og ved veg» (2012/2014) står det;

3.7.1 Personlig verneutstyr
Alle arbeidstakere som arbeider på offentlig veg som er åpen for alminnelig ferdsel, skal benytte CE-godkjente verneklær. Dette gjelder også for kortvarige opphold i forbindelse med befaringer o.l. Verneklærne skal alene eller sammen oppfylle kravene i verneklasse 3 - refleksklasse 2, jf NS-EN 471 «Meget godt synbart vernetøy».