https://static.bb.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Information_Library/Eye_Protection/Pictures/SE/faktabanken_toppbild_640x250_ogonskydd.jpg

Øyevern

Riktig bruk av øyevern, vernebriller og ansiktsskjerm.

Øyevern skal brukes når man risikerer å få partikler/rusk på øynene eller når man utsettes for stråling eller sterkt lys. Det finnes forskjellige former for øyevern tilpasset miljøet de skal brukes i. Passform er veldig viktig, og siden alle har forskjellig ansiktsform, er det viktig å la brukeren velge øyevern selv.

Dette, og mye mer kan du lese om i kapittelet for øyevern.