Laddar
Laddar
Laddar

Viktig å vite om øyevern

Øyevern bruker man for å beskytte seg mot risikoer rettet mot øyne og ansikt. Disse risikoene kan være både mekaniske, for eksempel i form av flyvende partikler, og kjemiske, for eksempel i form av kjemikaliesøl. Stråling, for eksempel i form av UV-stråling eller sterkt lys, kan også være risikoer man utsettes for i løpet av en arbeidsdag.

For å kunne velge riktig beskyttelse, er det viktig at man finner ut hvilke risikoer som finnes i miljøet og at man påser at beskyttelsen er tilpasset personen som skal bruke det.

Den eneste måten å beskytte seg helt mot øyeskader på arbeidsplassen, er å bruke øyevern hele tiden.

For å være helt beskyttet må man:

  • Være fornøyd med øyevernet.
  • Velg øyevern med riktig passform.
  • Bruke riktig beskyttelse til arbeidsoppgaven.

For å oppnå optimal beskyttelse, er det viktig at øyevernet byttes ut med jevne mellomrom. Hvis passformen blir dårlig, eller hvis linsene får riper.

Merking av øyevern

Siden det finnes mange forskjellige beskyttelsesnivåer og bruksområder, har hvert øyevern egen merking. Bildet nedenfor viser hvordan man skal lese merkingen.

Klikk på bildet for å åpne det i et nytt vindu.

Eksempel på test av øyevern

Mekanisk test av øyevern

Mekanisk test i samsvar med NS-EN 166 (forsterket fasthet) gjøres blant annet ved at man slipper en stålkule som er 22 mm i diameter ned på beskyttelsesglasset med en hastighet på 5,1 m/s. «S» angir at denne testen er gjennomført.

Tilleggstest for beskyttelse mot partikler med høy hastighet

Stålkule med diameter 6 mm brukes og skytes på beskyttelsesglasset.

Lavenergi anslag – 45 m/s merkes med «F» – (briller, panoramabriller, visir)
Middelsenergi anslag – 120 m/s merkes med «B» – (panoramabriller, visir)
Høyenergi anslag – 190 m/s merkes med «A» – (visir)

Optisk test av øyevern

Øyevernets optiske kvalitet deles inn i tre klasser. Linsen merkes med 1, 2 eller 3. Klasse 1 er den beste klassen når det gjelder optiske egenskaper.