Laddar
Laddar
Laddar

Viktig å vite om hodevern

Det finnes to hovedtyper av hodevern innen industri og byggesektoren: Hjelmer og letthjelmer. Hvilken hodevern som skal brukes, avhenger av hvilke risikoer som finnes på arbeidsplassen.

Bruksområder for hodevern:

 • Hodevern mot mekanisk påvirkning: Arbeid eller opphold hvor det er fare for hodeskade som følge av fall eller støt (mekaniske årsaker). Eksempler er arbeid i gruver, tunneler og annet fjellarbeid, arbeid i trange rom, bygge- og anleggsarbeid, skogsdrift, laste- og lossearbeid, arbeid i skipsverftsindustri, tungindustri osv. Merk at vernehjelmer for industri skal beskytte mot fallende gjenstander. Letthjelmer for industri (vernecaps/bumpercap) er ment å gi beskyttelse mot virkningene av å slå hodet mot harde, stasjonære objekter, som igjen har tilstrekkelig alvorlighetsgrad til å forårsake sårskader eller andre overflateskader.
 • Hodevern mot ekstrem varme: Arbeid hvor det er fare for brann- eller heteskader, som ved brannslukningsarbeid, arbeid i smelteverk og i støperier.
 • Hodevern mot ekstrem kulde: Arbeid hvor det er fare for forfrysninger.
 • Hodevern mot gnister, smeltet metall, kjemikalier og liknende.
 • Hodevern mot elektrisk strøm: Arbeid hvor det er fare for hodeskader som kan skyldes berøring med ledende, uisolerte ledninger og kabler i forbindelse med farlige spenninger.
 • Hodevern mot elektriske lysbuer: Hvis det er risiko for dette, finnes det pakker som inneholder hjelm, hørselvern og visir som er spesielt godkjente mot elektriske lysbuer.

Ved arbeid i kulde bør man bruke hjelm som også har plass til lue.

Når skal man bruke letthjelm?

Letthjelm skal alltid brukes i miljøer hvor det er risiko for:

 • At man slår hodet i harde gjenstander, skarpe gjenstander eller utstikkende gjenstander, for eksempel på trange steder.

Aldringsbestandighet

For en industrihjelm finnes det ikke generelle svar eller informasjon i standarden som sier når hjelmen skal byttes ut. Dette skyldes at hjelmer brukes og oppbevares i ulike miljøer. Hjelmene er fabrikktestet i et miljø som tilsvarer tre år i skandinavisk klima. Etter testen viste hjelmene stort sett uendrede egenskaper. Denne tiden kan reduseres hvis hjelmen utsettes for for eksempel kjemikalier eller langvarig sollys.

Hjelmen må byttes umiddelbart hvis den utsettes for:

 • Kjemikalier
 • Kraftig støt
 • Langvarig sollys

Det er vanskelig å gi et generelt svar på levetiden til en hjelm når det kommer til UV-stråling, siden strålemengden avgjøres av hvor mye man oppholder seg utendørs og hvor sterk strålingen er.

Test av hjelmer

I den europeiske standarden EN 397 kan hjelmer testes i ulike klasser, for eksempel:

 • Kuldetest skal gjennomføres i –10 °C, mens –20 og –30 °C er frivillig.
 • Hjelmer som oppfyller det strengeste kravet, altså –30 °C, kan også ha høy sidestivhet (LD).

Hjelmer kan også være testet og godkjent for blant annet:

 • Metallsprut (MM)
 • Elektrisk isolering (440 V AC)