Laddar
Laddar
Laddar

Viktig å vite om hørselvern

Hørselen er en av de viktigste sansene våre, og vi vil gjerne hjelpe deg slik at du kan beskytte hørselen best mulig når du er på jobb. Først og fremst er det 100 % brukstid som gjelder.  For å kunne bruke hørselvern en hel dag, må de sitte godt og føles behagelige.

Gamle, stive eller slitte tetningsringer skader hørselvernets dempningsevne. Støyen «lekker inn». Derfor må du regelmessig bytte tetningsringene slik at hørselvernet fungerer som det skal.

Husk:

 • Det koster minst ti ganger mer å rehabilitere en person med hørselskade enn å forebygge skaden.
 • Støy kan sammenlignes med radioaktiv stråling – vi tåler bare en begrenset dose hver dag.
 • Støydosens størrelse avhenger av tid og støynivå.
 • Det er hørselcellene lengst inne i øret som skades, og de kan aldri leges. Skaden blir permanent.
 • Komfortabel beskyttelse, tilpasset det aktuelle støynivået, er den beste garantien for at du kommer til å bruke hørselvernet hele tiden og på den måten får god beskyttelse mot varige hørselskader.
 • Et annet viktig aspekt for å oppmuntre til at hørselvernet brukes hele tiden, er at du bruker hørselvern som lar deg kommunisere med omgivelsene på best mulig måte.

Viktige ting når man skal velge hørselvern

Valget av hørselvern påvirkes av ulike parametre:

 • Hørselvernets komfort
 • Bruksområder
 • Hvilken støy du skal beskytte deg mot? Dempingen må ikke være for høy eller for lav.

Når du skal velge hørselvern, bør du først innhente informasjon om støyen. Da er du bedre rustet til å velge riktig beskyttelsesnivå.

Informasjonen du må innhente, er:

 • Lydnivå (dB)
 • Varighet
 • Frekvens (Hz)
 • Eventuelle innslag av impulslyd

Ytterligere faktorer du bør tenke på når du skal velge hørselvern:

 • Selv i relativt lav støy, rundt 75–80 dB(A), kan det være lurt å bruke hørselvern. Dette siden spesielt følsomme personer kan risikere støyskader selv ved lavere nivåer enn de øvre verdiene. Bruk ved lavere nivåer kan også være aktuelt hvis du samtidig eksponeres for ototoksiske stoff eller for støy og vibrasjoner.
 • Ototoksiske stoff er kjemiske stoff som ved innånding eller hudeksponering kan skade eller endre indre øre eller hørselnervens funksjon eller struktur og på den måten forårsake akutt eller kronisk nedsatt hørsel eller balanseforstyrrelser.
 • At hørselvernet er komfortabelt er naturligvis viktig, og du må også sørge for riktig dempningsnivå og at hørselvernet passer til arbeidet du skal utføre. Hår og kinnskjegg kan føre til at støy lekker inn slik at dempningsverdien blir dårligere.

Ting å tenke på i kombinasjon med annet verneutstyr

Når du kombinerer hørselvern med annet verneutstyr, er det viktig at kombinasjonen ikke fører til at hørselvernets demping blir dårligere.

 • Hørselvernet skal brukes under beskyttelsesklær og luer.
 • Når du bruker åndedrettsvern, er det viktig at båndet på åndedrettsvernet ikke hindrer at hørselvernets tetningsringer ligger tett mot huden.
 • Brillestenger kan føre til dramatisk dårligere demping. For å unngå dette er det viktig at du velger briller i riktig størrelse og med tynne stenger.
 • Når det gjelder hørselvern for montering på hjelm, må du alltid velge utprøvde og godkjente kombinasjoner.
 • Når du bruker visir, er det viktig at det passer sammen med det øvrige utstyret og at det ikke kommer i kontakt med hørselvernet.