Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2020/April/shutterstock_1526888387-2.jpg

SMITTEVERNSRÅD TIL ALL VAREHANDEL, INKLUDERT DAGLIGVAREHANDEL

2020-04-19
Skydda Norge er en ledende HMS ekspert og får stadig spørsmål fra våre kunder vedr. smitteverntiltak for ansatte i butikk. Skydda anbefaler å følge rådene til helsemyndighetene i Norge som er gjeldende til enhver tid, da situasjonen og rådene kan endre seg avhengig av smittesituasjonen i Norge. Vi har derfor listet opp noen viktige anbefalinger og råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).


Er det behov for begrensninger i varetilbudet for å bidra til smittebegrensing?


Det er ikke behov for begrensninger i varetilbud i varehandelen, inkludert dagligvarebutikker for å bidra til smittebegrensning. Per 17. mars 2020 er det ikke noe som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Næringsmiddelvirksomheter anbefales å følge de generelle hygienerådene. 


Er det behov for andre smittebegrensende tiltak i butikk enn de vi allerede har iverksatt?


Koronaviruset smitter i hovedsak gjennom dråpesmitte ved direkte kontakt med smittet person. Det er derfor mye større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø, enn ved at man berører det samme bestikket og andre kontaktpunkter.


Helsemyndighetene anbefaler derfor å unngå tett kø i eller ved butikkene.
Mattilsynet anbefaler også at kantiner, serveringssteder og matbutikker styrker renholdet av hyppig berørte kontaktpunkter som dørhåndtak, og skifter ut fellesbestikk ofte.


Hva kan/bør vi gjøre for å trygge våre egne ansatte i butikk?


De generelle hygienerådene gjelder for ansatte i butikk. Alle bør holde minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig. Det er ikke behov for at ansatte i butikk benytter munnbind/ansiktsmasker.
Så langt det er mulig bør betaling skje kontaktløst, med tæpping, Vipps, Coopay eller andre digitale betalingsløsninger. Alternativt bør betalingskort benyttes. Kontanter skal kun benyttes unntaksvis.


Rutinemessig bruk av hansker i butikk er ikke å anbefale


Smitteoverføring via hender med hansker på skjer på samme måte som for hender uten hansker. Butikkansatte som benytter hansker vil på samme måte som uten hansker være et mellomledd for å føre smitte fra et produkt til et annet, samt til eget ansikt ved berøring. Erfaringer viser at personell med hansker på føler seg beskyttet og derfor utfører håndhygiene/hanskeskift sjeldnere enn de ville ha gjort om de ikke har hansker på. Dette gjør at de kan bidra til større grad av indirekte smitteoverføring enn om de ikke bruker hansker.


Vi anbefaler derfor at rene engangshansker kun benyttes av butikkansatte når det er behov for det, som ved håndtering av urene gjenstander og oppgaver som medføre tilgrising av hendene.


Vanlig håndhygiene, utført enten med såpe og vann eller hånddesinfeksjon, har god effekt mot koronavirus og de fleste andre virus og bakterier som gir sykdom.

Vi anbefaler derfor at det innføres gode rutiner for håndhygiene for ansatte og at håndhygiene utføres:


• etter alle oppgaver som medfører ekstra forurensning eller tilgrising av hendene
• før direkte kontakt med fødevarer som ikke er pakket inn
• før man spiser, etter toalettbesøk og nysing/hosting i hendene
• når man kommer på arbeid
• ved arbeidsdagens slutt


Anbefaling om ikke å bruke munnbind eller ikke-medisinske masker


Ut fra dagens epidemiologiske situasjon anser Folkehelseinstituttet at det ikke er faglig grunnlag for å anbefale generell bruk av munnbind eller ikke-medisinske ansiktsmasker i befolkningen. Antall nye covid-19-syke i befolkningen er i dag fallende, og andelen av pre- og asymptomatiske bærere i samfunnet er trolig relativt lav. Anbefalingene kan imidlertid endre seg dersom man ser en sterk økning av smitte i hele eller deler av befolkningen.


Dersom FHI identifiserer geografiske områder eller grupperinger i samfunnet med stor spredning, kan det bli aktuelt med ytterligere tiltak, som for eksempel bruk av medisinske munnbind eller ikke-medisinske ansiktsmasker i noen områder og/eller situasjoner.


Rådene er i tråd med anbefalingene fra det Europeiske smitteverninstituttet (ECDC) og Verdens helseorganisasjon (se kunnskapsgrunnlaget for ytterligere informasjon).


Hoste og håndhygiene er effektive tiltak


Når man prater spres dråper i en omkrets på rundt 2 meter, når man hoster og nyser ut i luften kan det nå enda lenger. God hostehygiene og det å holde avstand er derfor avgjørende tiltak for å begrense risikoen for dråpesmitte. God håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre smitte.


Hvilket renhold er tilstrekkelig for å kunne drive butikken videre dersom vi får en smittet ansatt som har vært på jobb?


En smittet ansatt utløser ikke noe intensivert/endret behov for rengjøring av butikken. Det holder med vanlige rengjøringsmidler og vanlig rengjøring i tråd med allerede innført ekstra rengjøring av hyppige kontaktpunkter som følge av Covid-19.
Mattilsynet anbefaler at næringsmiddelvirksomheter følger de generelle hygienerådene. Iverksatte tiltak med ekstra rengjøring av hyppige kontaktflater anses som gode.


Råd til kunder


Alle kunder oppfordres til å følge de generelle hygienerådene, og bør holde minst én meters avstand til andre kunder og til butikkens ansatte. Det er per 17. mars 2020 ikke behov for å iverksette smitteverntiltak som går utover dette. For eksempel er det ikke behov for at kunder trenger å benytte engangshansker eller munnbind når de handler.


Vi oppfordrer dog kunder til å kun ta på de varene de skal kjøpe og bruke kontaktløse betalingsløsninger som tæpping/vipps der det er mulig.

Retningslinjene kan endres fortøpende og er innehentet pr. 17 mars 2020 fra FHI og helsemyndighetene.


Kilde
https://www.fhi.no/
https://www.helsedirektoratet.no/
https://www.skydda.no