Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2018/fullimage-aktueltside-stoy.png

Viktig å vite om støy og hørselvern

2018-11-06
Støy er definert som uønsket lyd, og disse deles gjerne inn i to typer:

1. Irriterende støy fra f. eks. ventilasjonsanlegg, vifte i PC-en og lignende.
2. Skadelig støy fra støyende omgivelser > 80 dB (A) og impulslyd > 130 dB (C).

Støynivå måles i desibel (dB). En alminnelig samtale ligger på omkring 65 dB, mens et rop når opp i omlag 80 dB. Skalaen er slik at hver gang lydeffekten dobles, øker desibelnivået med tre dB. Lydeffekten av for eksempel 83 dB vil derfor være dobbelt så høy som av 80 dB.

Det er ikke bare støynivået som er avgjørende for om en lyd er skadelig eller ikke. Hvor lenge støyen varer og hvor ofte man blir utsatt for den, er også viktig. Derfor måles støy over tid. Måling av støy på arbeidsplassen er som regel basert på samlet støyeksponering over en hel arbeidsdag.

  

Hvordan avsløre skadelig støy?

Skadelig støy er en kombinasjon av det faktiske lydnivået og den tiden man eksponeres for det. Som et eksempel kan det nevnes at man ved 15 minutters opphold i 100 dB A-veiet lydnivå blir utsatt for samme dose støy som 8 timer i 85 dB A-veiet lydnivå. Det er derfor viktig å danne seg et bilde av all støy.

Egnet hørselsvern er påbudt når arbeidstaker utsettes for et gjennomsnittlig lydtrykknivå (normert ekvivalentnivå) høyere enn 85 dB, eller når maksimalt lydnivå er høyere enn 130 dB (C) Peak.

Hvordan velge riktig hørselvern?

Valget av hørselvern gjøres på grunnlag av noen få parametere: Vernets komfort, bruksområde og hvilken støy du må beskytte deg mot. Dempingen skal hverken være for høy eller for lav.

Viktig med riktig demping

Det er viktig å velge et hørselvern som ikke «overdemper». Da kan du miste kontakten med omgivelsene og for eksempel ikke høre varselrop. Samtidig skal det holde den skadelige støyen ute. Vi tåler bare en viss mengde støy per dag uten å risikere å utvikle hørselskader. Faktorer som påvirker forholdet er støyens intensitet og tiden vi oppholder oss i det støyende miljøet. Eksempelvis påvirkes vi like mye av 15 minutter i 100 dB(A) som 8 timer i 85 dB(A). Vær også oppmerksom på at hørselen din påvirkes av støy.

Dette bør du ta hensyn til:

  • Støynivå
  • Frekvensnivå på støy
  • Hørselvernets dempeevne
  • Individtilpassing
  • Komfort
  • Kommunikasjon
  • Miljø, temperatur

Et godt tilpasset hørselvern har et lydnivå på rundt 70dB(A) i øreklokken. Da blir du heller ikke isolert fra all lyd. Husk at det skal være mulighet for å oppfatte lyd i omgivelsene selv med hørselvern på.

Riktig valg av beskyttelse gir betydelig større mulighet for at hørselvernet brukes hele arbeidsøkten. Dette er en forutsetning for at man skal oppnå ønsket beskyttelseseffekt. Selv kortere tids «slurv» kan redusere effekten av hørselvernet kraftig.

Ulike typer hørselvern

Ørepropper 

Vi tilbyr ulike propper, både engangs- og flergangspropper med varierende demping. De finnes i ulike størrelser, siden øregangen ikke er lik hos oss mennesker. Det er viktig at hele proppen føres inn i øregangen slik at den gir optimal demping av støy. Her er noen gode eksempler:

Ørepropper EAR Classic
Bøylepropper ZEKLER 901
Øreproppsett Peltor LEP-100 EU – med taleforsterker og demping

Passive kåper 

Skydda tilbyr en rekke ulike øreklokker, både for montering på hjelm og med bøyle, med ulike dempeegenskaper for de fleste miljøer. Her er noen gode eksempler:

Hjelmklokke Peltor X2-P3E

Hjelmklokke ZEKLER 402H

Øreklokke Peltor X4-A

Med elektronikk

Vil tilbyr en rekke hørselvern med innebygd elektronikk. Vi har elektronisk hørselvern med komradio eller med Bluetooth som man kan kommunisere gjennom. Vi har også hørselvern med nivåavhengig medlytting slik at man oppfatter hva som foregår i nærheten. Her er noen gode eksempler:

Bluetooth Headset Peltor WS Alert XPI

Hørselvern ZEKLER 412S

 

Skyddamagasinet

I Skyddamagasinet kan du lese bransjeartikler, intervjuer og mye interessant om tjenester og produkter Skydda Norge tilbyr.

Les og last ned PDF:

Skyddamagasinet #1

Skyddamagasinet #2

Skyddamagasinet #3