Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2024/Banner-news-640x2320px-Cura Di Automobile.png

Slik skal bilpleiefirmaet bli best på HMS

2024-04-08
Ett spesielt grep sørger for at de ansatte i bilpleiefirmaet Cura Di Automobile virkelig benytter seg av personlig verneutstyr i hverdagen.

Hos Cura Di Automobile i Trondheim jobber de ansatte daglig med mange farlige kjemikalier og produkter som ikke er til å spøke med. Eier og daglig leder Finn Hansvold har derfor et kontinuerlig fokus på HMS og bruk av korrekt verneutstyr.

Han mistenker at mange i bransjen ikke kjenner til konsekvensene ved å droppe bruken av personlig verneutstyr.

Bilpleiefirmaer må ta HMS på alvor

– Det er viktig å skjønne hvor sterke produktene er, og hvor helsefarlige de kan være! Vi omgås mange ulike «farer» hver dag så beskyttelse trengs og alle har sitt eget personlig verneutstyr, sier Hansvold.

Nettopp at alt personlig verneutstyr faktisk er personlig er et bevisst grep i firmaet som sørger for at ansatte har riktig beskyttelse som blir brukt.

– Dette betyr at utstyret er tilpasset hver enkelt ansatt samt at alle passer på sitt eget utstyr og har det alltid tilgjengelig for bruk, utdyper den daglige lederen.

– I tillegg er det førstehjelpssaker alltid tilgjengelig. Det samme er hansker, hørselvern og vernebriller. Tar vi ikke HMS på alvor, frykter jeg at vi kommer til å se mange senskader i årene som kommer, legger han til.

Hansvold er ikke i tvil om at det å investere i god HMS, gir mer lønnsom drift og lavere skadefravær i bedriften.

– Som eier og daglig leder har jeg et ansvar for min egen helse og et ansvar for mine ansattes helse. Derfor er det viktig for meg å kartlegge hva vi trenger for å sikre en tryggest mulig arbeidsplass, poengterer Finn Hansvold.

Bård Kulseth, distriktssjef i Skydda Norge, er helt enig med bilpleie-eksperten og poengterer at god HMS starter med gode holdninger fra toppen.

Finn Hansvold i Cura Di Automobile mener ordningen er et viktig steg i riktig retning og oppfordrer alle som jobber innen bilpleie til å ta HMS på alvor.

– Vi ser et stort behov for økt fokus på HMS i bransjen, både blant profesjonelle bilpleiere og generelle bilentusiaster. Mange er dessverre ikke klar over viktigheten av å beskytte seg med personlig verneutstyr, forklarer Hansvold.

Bård Kulseth i Skydda Norge understreker at arbeidsskader og ulykker på jobb kan og skal forebygges. Han peker på viktigheten om kunnskap om lover og regler, samt krav til informasjon og opplæring.

– Den autofile interessen er mer utbredt enn det folk tror, og godkjenningsordningen som ble innført i fjor er et viktig tiltak for å sikre en seriøs bransje og økt trygghet for de ansatte, avslutter Kulseth.

– De ansatte har selv et ansvar for å bruke riktig verneutstyr, men ledelsen må samtidig legge til rette for individuelle tilpasninger og behov. Derfor er det helt essensielt å se hvordan komfort og sikkerhet henger sammen – personlig verneutstyr som sitter dårlig og er ubehagelig kan bli brukt feil, eller i verste fall ikke bli brukt i det hele tatt, sier Kulseth.

Hvis produktet skal kunne beskytte godt nok, må det imidlertid passe den ansatte, oppgavene det skal brukes til, og miljøet det skal brukes i.

– Selv om graden av beskyttelse er høyt prioritert, bør komfort også ha mye å si i utvelgelsesprosessen. Derfor er det viktig å involvere arbeiderne helt fra begynnelsen av i prosessen når det gjelder valg av personlig verneutstyr. Vi vet at god HMS-praksis lønner seg, mens dårlig sikkerhet og helse på jobb koster mye penger og gir økt risiko for ulykker, påpeker HMS-eksperten.

Utsatt bransje

Fra 1.juli 2022 ble det strammet inn på reglene for bilpleiebransjen – dette innbærer at bedrifter innen bilpleie, dekklagring og –skift nå må dokumentere at de har godkjent bedriftshelsetjeneste, vernetjeneste og skriftlige arbeidsavtaler.

– Ordningen er viktig fordi den skal være med på å bidra til lovlige arbeidsforhold. Og, ikke minst, vil den gjøre det enklere for kunder å ta bevisste valg, har Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet, uttalt i en pressemelding.

Blant det som kontrolleres i tilsynene er om virksomheten er godkjent, arbeidsvilkår, om arbeidstakerne har HMS-kort og om det er synlig godkjenningsbevis i lokalet.

– Vi skal også undersøke om arbeidstakere får nødvendig verneutstyr og om virksomheten har systemer for opplæring og oversikt over farlige kjemikalier som brukes i arbeidet, ifølge Vollheim.