Laddar
Laddar
Laddar

HMS-sjef i AF Gruppen om bruk av hodevern : - Hakestropp kan redde liv

2022-02-28
Vernehjelm er en nødvendighet for egen sikkerhet. Hos de ansatte i AF Gruppen er det særlig én detalj på hjelmen som bidrar til økt trygghet.

TRYGG PÅ JOBB: Hodevern er en god investering i egen sikkerhet. (Foto: AF Gruppen)

Ifølge Arbeidstilsynet er hodeskader blant de mest alvorlige arbeidsskadene. Dessverre er det slik at ulykker med hodeskader skjer relativt ofte. Mange av disse hodeskadene kan unngås hvis arbeidstaker bruker riktig verneutstyr.


Bård Kulseth, regionansvarlig i HMS-selskapet Skydda Norge, forklarer at det finnes to hovedtyper av hodevern innen industri og byggesektoren: hjelm og letthjelm.


- Hvilken hodevern som skal brukes, avhenger av hvilke risikoer som finnes på arbeidsplassen, sier Kulseth.

- Noen arbeidsoppgaver krever beskyttelse mot ekstreme temperaturer, enten det er kulde eller varme. Andre ganger må man beskyttes mot gnister eller kjemikalier, elektrisk støt eller mot fallende objekter, legger han til. 

Det kan være flere årsaker til hodeskader - noen med fatale følger - på arbeidsplasser. Skadene skjer blant annet som følge av fallulykker, ved støt eller ved at gjenstander treffer hodet. Arbeidstakere i bygg og anlegg er blant de bransjene som har størst risiko for å bli truffet av en gjenstand i bevegelse.

- Må lære av feil

Et selskap som tar bruk av hodevern på alvor, er AF Gruppen, et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern. Christian Ekjord, HMS-Sjef for AF gruppen Norge, forteller at HMS-arbeidet i bedriften ikke er overlatt til tilfeldighetene.
- Vi tror på systematisk struktur når vi arbeider med HMS. I tillegg er vi gode på å rapportere ulykker. Vi er ikke ute etter å ta noen, men vi er nøye på at vi hele tiden vil lære av feil.


Ekjord peker på flere viktige faktorer som er avgjørende for å skape en god HMS-kultur i bedriften, blant annet tydelige ledere som setter HMS-arbeidet høyt. Dette er ledere som lytter, stiller krav og følger opp de ansatte.

- Vi er åpne om at ting kan skje og vi har en tydelig beredskapsstruktur.

Anbefaler hakestropp

HMS-sjef Ekjord forteller at bruk av hodevern er påbudt på alle prosjektene til AF gruppen. Han understreker at de fleste aktører innen bygg og anlegg stiller krav til bruk av hjelm.

- Statistikk viser at vi stadig blir bedre på hjelmbruk. Det å bruke hjelm er like naturlig som å bruke sikkerhetssele i bil. For ti år siden hadde vi dobbelt så mange hodeskader enn det vi har i dag, sier han og påpeker samtidig at det har vært en utvikling av kvaliteten på hjelmene.

- De første hjelmene var i stor grad designet for å beskytte mot fallende gjenstand. Vår ulykkesstatistikk av hodeskader i AF viser at det slettes ikke bare skyldes at noe kommer flyvende ovenfra. En overvekt av våre hodeskader skyldes at man faller eller flyvende gjenstand treffer fra siden.

HMS Konsern i AF Gruppen har analysert de 100 mest alvorlige ulykkene som har ført til hodeskader fra år 2000.

Av 31 ulykker med hodeskade falt hjelmen av ved 17 av ulykkene. Analysen viser at hakestropp kunne redusert konsekvensen av skaden i 16 av de 17 tilfellene.

I dag krever derfor AF Gruppen bruk av hakestropp. I tillegg har de en sterk anbefaling om bruk av industriklatrehjelm (EN 12492), hvor Uvex Alpine - levert av Skydda Norge – er et populært valg blant de ansatte.

- Hakestroppen hindrer at hjelmen faller av, noe det er spesielt stor fare for ved en ulykke med fall til lavere nivå og ved fall generelt. Klatrehjelmen vil også gi økt beskyttelse ved støt fra siden, forfra og bakfra, forklarer HMS-sjef Ekjord som mener en slik type hjelm er med på å redde liv. 

Tryggere med MIPS

I dag finnes det flere ulike tilbehør og ekstra sikkerhetsfunksjoner til hodevern. I tillegg til hakestropp er det også mange vernehjelmer som er utstyrt med MIPS-sikkerhetssystem som bidrar til rotasjonsbeskyttelse. 

- Dette gir en langt tryggere hjelm. Mange fallulykker skjer med et skrått slag og rotasjon i hodet, og med MIPS er du mindre utsatt for hjernerystelse og andre hodeskader, sier Bård Kulseth i Skydda. 

MIPS er et ekstra lag med beskyttelse som ved skråstøt kan redusere hodeskadene betraktelig. Ved å la hjelmens ytterskall rotere 10-15 mm i alle retninger i forhold til hodet, reduseres risikoen for at farlig rotasjonskraft overføres til hjernen ved enkelte støt. Les mer om MIPS her.

3 ting du bør være oppmerksom på når du skal velge vernehjelm:


Rotasjon
Sjekk at hjelmen har et lavfriksjonslager, for eksempel MIPS-sikkerhetssystem, som bidrar til å redusere rotasjonsbevegelsen hodet utsettes for ved visse skråstøt.

Komfort og passform
Du vil sannsynligvis bruke hjelmen i lange perioder av gangen, så sørg for at den er komfortabel – dette vil øke sannsynligheten for at du vil beholde den på.

Sikkerhetsgodkjent
Sjekk at hjelmen du har tenkt å kjøpe er godkjent i henhold til siste regelverk for arbeidet du utfører.