Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2022/toppbanner_Fallulykkene-dominerer-i-arbeidslivet.jpg

Fallulykkene dominerer i arbeidslivet: - Arbeidstakeren må få nødvendig opplæring

2022-12-12
I fjor var det nesten 5000 ulykker på arbeidsplassen som skyldes fall. HMS-ekspert vil ha økt fokus på opplæring og kunnskap om bruk av fallsikringsutstyr.

Fallulykker er den vanligste kjente ulykkestypen i arbeidslivet, og hvert år forårsaker fallulykker mange skader og dødsfall på arbeidsplassen. Av over 23 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i 2021, skyldtes en femtedel ulykker som følge av fall.

Kurs-satsning


Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge, sier HMS-selskapet hver dag jobber for å skape større trygghet på arbeidsplassen. Han er opptatt av at ulykker kan og skal forebygges.

- Trygghet på jobben kjennetegnes av riktig bruk av korrekt personlig verneutstyr, i kombinasjon med god opplæring og erfaringsutveksling. Dette forutsetter kunnskap om lover og regler, samt krav til informasjon og opplæring, sier Aune.

Skydda-sjefen poengterer at HMS-ansvaret starter fra toppen, og at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har tilgang til rett utstyr - og at risikovurdering blir gjennomført.

- Samtidig har arbeidstaker plikt å påse og melde ifra om noe ikke er i henhold til lover og regler, utdyper HMS-eksperten.

Aune sier at Skydda skal være en fullservice tilbyder til sine leverandører. For å minimere risiko for skader og arbeidsuhell på arbeidsplassen, ønsker HMS-spesialisten nå å rette fokus på viktigheten av kurs og opplæring.

- Ved å tilby tjenester, rådgivning og produkter sammen med våre kurs, skaper vi en helhet innenfor HMS og verneutstyr. Dette gjør det hele vesentlig enklere og mer effektivt.

Dekker lovens krav


I Skyddas egen kurskalender på skydda.no finner man kvalifiserte kurs innen HMS og bruk av arbeidsutstyr, inkludert eget fallsikringskurs "Arbeid i høyden".

Aune forklarer at hovedhensikten med denne type kurs, er å gi den som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold, i tillegg til kunnskap om kasseringsregler for ulike typer stillas, stiger og arbeidsplattformer.

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne være i stand til å velge korrekt utstyr til arbeidet som skal utføres. Når man er bevisst farene som kan oppstå, vil man kunne legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

- Gode forberedelser, god opplæring og gjennomførte kurs vil bidra til å minske risikoen for fallulykker på arbeidsplassen. Til syvende og sist dreier det seg om å skape en sikrere arbeidsplass, både for den ansatte og for arbeidsgiver. Én arbeidsulykke er én for mye, sier Skydda-sjefen.

BESTILL KURS I FALLSIKRING HER

Usikre arbeidere


Aune erfarer at det generelt er et stort behov for økt kunnskap og kompetanse i bransjen. I rapporten “Sikker arbeidsplass”, utarbeidet for Skydda Norge i 2019, kommer det fram at nær halvparten av norske industriarbeiderne sier de sjelden eller aldri, har fått opplæring i bruk av personlig verneutstyr.

Nettopp manglende opplæring og kunnskap om utstyr, er blant årsakene til at fallulykker skjer.

I undersøkelsen deltok 450 arbeidere og 200 verneombud i industrisektoren. De svarte på detaljerte spørsmål knyttet til sikkerhetskultur, arbeidsulykker og bruk av verneutstyr. Rapporten viste at 1 av 4 norske industriarbeidere er usikre på om de har tilstrekkelig kunnskap om personlig verneutstyr.

- Både arbeidsgiver og arbeidstaker har ansvar for å tenke sikkerhet på arbeidsplassen. Som en av Nordens ledende HMS-aktører, kan Skydda bistå som rådgiver og veileder med opplæring og bruk av utstyr, sier Aune.

- Skydda har nulltoleranse for arbeidsulykker, og vi skal alltid tilby den beste løsningen for å skape en sikker og trygg arbeidsplass.

TAR INGEN RISIKO: Fallsikring er et viktig sikkerhetstiltak for trygg ferdsel på taket.

FAKTA: SLIK FOREBYGGES FALLULYKKER


Fallsikring er utstyr som brukes for å forhindre fall. Hvis det likevel oppstår et fall, skal sikringene bremse fallet på en sikker måte. Det er viktig å alltid benytte fallsikring når fallhøyden er 2 meter eller mer, eller dersom det er risiko for fall, og at man alltid er to stykker når utstyret benyttes.

For å forebygge fallulykker er det viktig å gjennomføre en arbeidsforberedelse slik at arbeidet blir gjort på en trygg og effektiv måte. Denne bør innebære:

• Oppgaven
• Arbeidsmetoden
• Utstyr
• En risikoanalyse
• Redningsplan
• Kommunikasjon
• Avsperringer
• Bemanning
• Ansvarsområder

De vanligste årsakene til at fallulykker inntreffer er:


• Manglende opplæring.
• Mangler i personers holdninger og ansvarsfølelse.
• Manglende forankring.
• Manglende kunnskap om utstyr.
• Tidspress (stress) og økonomi.

Forskjellige typer fallsikring:


• Kollektiv fallsikring – nett, fallforebyggende og falloppfangende systemer med mer.
• Faste systemer – horisontale og vertikale installasjoner (skinner og vaiere).
• Personlig fallsikringsutstyr – seler, falldemperliner, sikkerhetsblokk med mer.

OPPLÆRING MED FALLSIKRING: Når du er bevisst farene som kan oppstå vil du kunne legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.