Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2018/frisorer-i-fare-fullimage-banner-aktueltside.jpg

Frisører i faresonen

2017-12-08
Daglig bruk av kjemiske produkter gjør at stadig flere i “myke” yrker blir skadet og sykmeldte.

Hver eneste dag blir frisører utsatt for støv når de klipper hår og eksponert for kjemikalier knyttet til bleking, farging og permanentbehandling. Mange nyser, opplever rennende nese og har stadig hodepine. Hendene oppleves ofte som røde, blodige og irriterte. Følgene er såpass alvorlig at mange frisører blir sykmeldte i lengre tid på grunn av eksem, astmaplager og kols.

Dette fører til at mange yrkesaktive frisører gir seg i tidlig alder. Sykefraværet er såpass høyt som 7,5 prosent i året.

- I dag møter vi, som alle andre, mye reklame som er pyntet på fra selgerne. De forteller lite om skadelige kjemikalier som produktene kan inneholde. Det viktigste er at frisørene bevisstgjøres, at de tar innover seg farene og hvordan de bør beskytte seg. Dessuten bør produsentene bli flinkere til å gi fra seg fakta om produktene, mener frisør Rita Andersson hos Hei Sveis i Hunndalen utenfor Gjøvik.

- Faktisk er frisører en av yrkesgruppene med størst sykefravær i Norge på årsbasis, Langt foran tradisjonelt “farligere” jobber i industri og bygg- og anlegg. Det sier noe om viktigheten av å ta arbeidsmiljø og trygghet på jobben på alvor, sier markedssjef Karoline Klatran i HMS-spesialisten Skydda Norge.
 

-Rita Andersson peker på et helt reelt problem. Det er den totale mengende støv og kjemikalier man blir utsatt for, som bestemmer helsefaren. For en kunde eller privatperson som blir eksponert for aceton én gang i måneden, er jo ikke dette noe problem. Men når du blir utsatt for kjemikalier åtte timer om dagen, fem dager i uken - da trengs det både åndedrettsvern, beskyttelsesmasker og hansker, forklarer Klatran. Hun samarbeider med produsenten Sundström om å levere flere typer støvmasker til frisørbransjen. Slik masker sikrer arbeiderne mot farlig eksponering dersom de jobber med produkter med høyt innhold av allergifremkallende kjemikalier.

- Det er tradisjonelt mindre aksept innenfor skjønnhetsbransjen for å benytte åndedrettsvern enn det for eksempel er blant industriarbeidere. Men stadig flere innser at dette er viktig for helsa, og vi ser at etterspørselen etter riktig verne-utstyr øker. Alle som jobber med stoffet aceton - som blant annet finnes i neglelakkfjerner - bør absolutt bruke maske med et AX-filter som gjør at gass ikke blir pustet inn. I Finland har firmaet iLashLovers begynt å bruke verne-masker fast. De setter på falske øyevipper og bruker samme type lim som blir brukt på flyfabrikker. Da snakker vi plutselig om samme eksponering som i kjemisk industri.

“...når du blir utsatt for kjemikalier åtte timer om dagen, fem dager i uken - da trengs det både åndedrettsvern, beskyttelsesmasker og hansker”

Tilbake i frisørsalongen utenfor Gjøvik, har Rita Andersson for lengst begynt å ta helse og arbeidsmiljø på alvor:

- I vår salong har vi montert et punktavsug der vi blander hårfargen. Maske er også et veldig bra alternativ, spesielt ved bruk av nettopp produkter som vi vet er skadelige og ved bruk av hårspray, forklarer hun.

- Det er absolutt viktig å passe på hverandre og hele tiden være på i forhold til vår helse i vårt yrke. Kundene er jo trygge ettersom de kun er innom av og til, men for oss som jobber med dette dag ut og dag inn, så gjelder det å passe på. Mange er nok ikke klar over hva som kommer ut av produktene i løpet av en arbeidsdag.

Les og last ned artikkelen som PDF her.

---------------------------------------------------------------------------------------

TEKST: MARTHE KATRINE MYHRE FOTO: SKYDDA NORGE