Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2024/Banner-news-640x550px-news-ny leder I NSA.png

Skydda Norge-sjef valgt til ny leder i NSA

2024-05-22
Vegard Aune, CEO i Skydda Norge, er valgt til ny styreleder i Nordic Safety Association (NSA), den svensk-norske bransjeforeningen for produsenter, importører, grossister og forhandlere av personlig verneutstyr.


Tirsdag 21. mai arrangerte NSA sitt årsmøte, hvor Vegard Aune ble valgt til ny leder. Aune, mangeårig CEO i Skydda Norge, har satt seg som mål å øke antallet medlemmer til 100, noe som vil innebære en dobling av dagens medlemsbase.

- NSA skal være en ledende organisasjon og bindeledd mellom forbruker og myndigheter innen personlig verneutstyr og arbeidsklær. Vi bør sikte på å samle 100 medlemsbedrifter i organisasjonen, ikke minst å få flere bedrifter fra Norge, sier Aune.

Han mener en nøkkel til vekst i NSA er å spre kunnskap og kompetanse fra bedriftene som allerede er medlemmer.

- Jeg tror veldig på å skape engasjement rundt våre saker og at vi som bransje tar et felles ansvar for dem, ikke bare tenker på vår egen organisasjon. På den måten kan vi utvide kunnskapen for flere. Kompetanse og rett opplæring er nøkkelpunkter, fremholder Aune.

NSA  som står for Nordic Safety Association er bransjeorganisasjonen for produsenter, importører, grossister og forhandlere av personlig verneutstyr. Siden etableringen i 1978 har organisasjonen vokst til å omfatte 51 medlemmer, som representerer en markedsdekning på drøyt 90% innen personlig verneutstyr. NSA overvåker utviklingen i bransjen, etablerer samarbeid og gir relevant informasjon til bransjen, myndigheter og organisasjoner.

NSA er i dag en svensk-norsk organisasjon, men Aune har ambisjoner om å utvide samarbeidet med Danmark og Finland.

- En sikker arbeidsplass er en sikker arbeidsplass uansett hvilket land vi befinner oss i. Bransjen i Norden samarbeider allerede godt på mange plan, så det vil være helt naturlig for NSA å se til Finland og Danmark for nye medlemmer, understreker Aune.

Han legger til: - Vi ønsker å ta et større ansvar for at flere får det bedre på jobb, færre blir skadet og forhindre alvorlige ulykker.