Laddar
Laddar
Laddar

Skydda og Kompetansebedriften blir HMS-partnere

2022-05-18
STYRKER SAMARBEIDET: - Ved å kombinere Skyddas tjenester, rådgivning og produkter med våre kurs, skaper vi en helhet innenfor HMS og verneutstyr, sier Anders Rivin, daglig leder i Kompetansebdriften.

KURS: Kompetansebedriften har laget sin egen byggeplass i forbindelse med praktisk opplæring.

I 2021 innledet Skydda Norge og Kompetansebedriften et samarbeid for å skape en tryggere og sikrere arbeidshverdag. Nå blir de to selskapene formelle HMS-partnere. 

Kompetansebedriften er totalleverandør av sikkerhetsprodukter og opplæring til industrien.

Daglig leder Anders Rivin forklarer at samarbeidet med Skydda bidrar til at flere vil få tilbud om ulike kurs og tjenester.

- Nå kickstarter vi samarbeidet vårt på alvor. Nå kan Kompetansebedriften tilby Skyddas produkter, mens Skydda satser enda tydeligere med våre kurs, sier Rivin.

- Sammen utgjør vi en utrolig god match. Ved å kombinere Skyddas tjenester, rådgivning og produkter med våre kurs, skaper vi en helhet innenfor HMS og verneutstyr.

- En utrolig god match

- Vi blir nå en integrert del av hverandres tilbud ut i markedet. Kompetansebedriften har kunnskapen og tilbudet Skydda trenger for å kunne tilby den beste løsningen innenfor kurs og opplæring, sier Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge.

HMS-selskapet har fra før et bredt utvalg av produkter og tjenester innenfor personlig verneutstyr og arbeidsklær.

- Nå løfter vi også fokuset rundt viktigheten av kurs og opplæring for å minimere risiko for skader og arbeidsuhell på arbeidsplassen. Trygghet på jobb kjennetegnes av bruk av korrekt personlig verneutstyr i kombinasjon med god opplæring og erfaringsutveksling, utdyper Skydda-sjefen. 

Egen byggeplass for opplæring

Kompetansebedriften tilbyr kurs- og konsulenttjenester innen blant annet sikkerhetsopplæring, HMS, truck, maskin, kran og førstehjelp.

- Vi vet vi gjør en samfunnsnyttig jobb ved å tilby det vi gjør. Sammen kan Kompetansebedriften og Skydda hjelpe enda flere til å få en tryggere arbeidshverdag – noe som igjen bidrar til å få ned antall arbeidsskader, dødsulykker og nestenulykker på jobb, sier lederen i selskapet.

- Vi har nå etablert Norges første byggeplass for opplæring. Dette er helt unikt og setter standarden for hvordan det bør være.

Under koronapandemien har Kompetansebedriften også hatt stor suksess med sine online-kurs.

- Vi ser at dette har vært veldig populært, og vi kommer til å fortsette utviklingen for å gjøre de digitale kursene bedre og mer tilgjengelige. Vi er opptatt av at deltakerne skal sitte igjen med mye kunnskap etter kurset, og ikke bare et dokument, sier Rivin. 

Den daglige lederen poengterer at de merker det er et stort behov for de tjenestene som tilbys gjennom Skydda og Kompetansebedriften. Opplæringsvirksomheten opplever en stor økning i antall deltakere - både på nett og i klasserommet. 

- Vi får utelukkende positive tilbakemeldinger, og det er stadig flere kunder som kommer tilbake og vil ha mer påfyll, utdyper Rivin.

- Kompetansebedriften holder ikke et foredrag med direkte avlesning eller bare gjentakelse fra en lærebok. Alle skal bidra og vi vil at deltakerne skal komme med eksempler, situasjoner og caser. På denne måten opplever vi at kursene blir mer spennende, og vi kursholderne lærer også mye av deltakerne. 

Ifølge Vegard Aune i Skydda styrker HMS-selskapet sin profil som fullservice tilbyder i samarbeid med Kompetansebedriften. 

- Alle er tjent med fokus på trygghet og rett sikkerhet; de ansatte, bedriften og samfunnet generelt – alle skal komme hele og friske hjem fra jobb, sier Aune.

- For Skydda-kundene betyr en slik samarbeidsavtale og satsning sammen med Kompetansebedriften, at du kun trenger å forholde deg til én leverandør. Dette gjør det hele vesentlig enklere og mer effektivt, avslutter han.