Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2019/fallsikring/fallsikring-shutterstock_1122314402-web.jpg

Slik unngår du fallulykker

2019-12-13
Fall er "verstingen" når det kommer til arbeidsulykker i Norge. Skydda gir deg en komplett guide over hvordan du unngår fallulykker - og hvordan du håndterer krisen hvis fallulykker skjer.

Hver dag er det mange mennesker som jobber i høyden hvor det er stor fallrisiko. Derfor er det svært viktig å sikre at arbeidet skjer på en sikker og forsvarlig måte.

Fall er en av de vanligste ulykkestypen på arbeidsplasser. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert inn i 2017, var om lag en femtedel ulykker som følge av fall, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

HVA FORÅRSAKER FALLULYKKER

- Mange fallulykker skjer i bygg- og anleggsbransjen. Årsaker til slike ulykker kan være utstyrs-feil eller manglende bruk av utstyr, eller at man har gått utenfor avgrensede områder, sier Ronny Røsberg, regionansvarlig for Vest- og Midt-Norge i Skydda.

De vanligste årsakene til at fallulykker inntreffer er:

 1. Manglende opplæring
 2. Mangler i personers holdninger og ansvarsfølelse
 3. Manglende forankring
 4. Manglende kunnskap om utstyr
 5. Tidspress (stress) og økonomi

SLIK FORBEGYGGES FALLULYKKER

Før hvert oppdrag skal det gjennomføres en arbeidsforberedelse for å sikre at jobben kan utføres på en trygg og effektiv måte.

En arbeidsforberedelse bør inneholde:

 • Arbeidsoppgave

 • Arbeidsmetode

 • Utstyrsbehov

 • Risikoanalyse

 • Redningsplan

 • Kommunikasjon

 • Avsperringer

 • Bemanning

 • Ansvarsområde

​- I tillegg til en god arbeidsforberedelse er det helt nødvendig å være oppdatert og å skape gode holdninger. Kunnskap og kursing er viktig for å øke kompetansen og dermed redusere risiko for fall, understreker Ronny Røsberg. 

DETTE GJØR DU FØR DU STARTER JOBB I HØYDEN

 • Utfør så mye som mulig av arbeidet på bakken.
 • Legg atkomsten så nær arbeidsområdet som mulig.
 • Sørg for at arbeidstakerne kan komme seg trygt fra og til arbeidsstedet. Velg trappetårn til atkomst.
 • Forsikre deg om at arbeidsutstyret for arbeid i høyden er egnet, har tilstrekkelig stabilitet og styrke, er vedlikeholdt og er kontrollert regelmessig.
 • Sørg for at arbeidsutstyret blir kontrollert før bruk. Utstyr som ikke er i orden, skal tas ut av bruk.
 • Planlegg lagringsplassen for arbeidet; området for lagringsplass er en del av arbeidsområdet.
 • Benytt løfteutstyr/kran for transport/heising av materialer. Se til at det ikke oppstår overlast eller at noe strekkes for langt ut.
 • Ta særlige hensyn til spinkle eller skjøre underlag eller dekker.
 • Sørg for kollektivt vern mot fallende gjenstander.
 • God belysning gjør arbeidet lettere og sikrere.
 • En ryddig arbeidsplass øker sikkerheten.
 • Vurder rutiner og tiltak for nødevakuering og redningsoperasjoner.
 • Husk ansvar for tredjeperson.

FALLSIKRING

Fallsikring er utstyr som brukes for å forhindre fall fra høyden. Hvis det likevel oppstår et fall, skal fallsikringen bremse fallet på en sikker måte. Man skal alltid bruke fallsikring når fallhøyden er to meter eller mer, og når det er risiko for fall. Det er viktig å være minst to personer når fallsikring benyttes.

Det finnes tre typer fallsikring

 • Kollektiv fallsikring: nett, fallforebyggende og falloppfangende systemer med mer. Utstyret blir installert for eksempel et rekkverk, et nett eller et annet fallforebyggende system på taket.
 • Faste systemer: horisontale og vertikale installasjoner (skinner og vaiere). Produktene installeres permanent på tak eller fasade som for eksempel skinne- og vaiersystem.
 • Personlig fallsikringsutstyr: seler, falldemperliner, sikkerhetsblokk med mer.

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for sikkert utstyr og opplæring av medarbeiderne sine. Personen som bruker fallsikring, skal vite hvordan utstyret skal brukes, kobles sammen og testes før bruk. Man skal også kjenne til risikoene knyttet til feil bruk og hvordan man skal vedlikeholde utstyret. 

Praktiske øvelser bør alltid være en del av opplæringen. Brukeren må være kjent med risikoene knyttet til å arbeide i et miljø med fallrisiko, og brukeren må være egnet for arbeidet siden det kan være meget fysisk anstrengende. 

Skydda Norge tilbyr flere ulike fallsikringskurs som kan tilpasses etter behov.

Slik kontrollerer du fallsikringsutsyr før bruk

 • Seler og belter skal passe til brukeren. I bruksanvisningen finner du informasjon om hvordan du tar på deg selen eller beltet på riktig måte og om hvordan den skal kobles til resten av systemet.
 • Sømmene skal være hele.
 • Ingen synlig skade på ulike deler av fallsikringsutstyret.
 • Bruk aldri skadet utstyr!
 • En autorisert person må kontrollere fallsikringsutstyret minst èn gang i året, eller når det har blitt utsatt for unormale påkjenninger.

- Spør hvis du er usikker

Et firma kan ha arbeidstakere på forskjellige arbeidsplasser med ulike behov og forskjellig utstyr. Personen som bruker utstyret skal alltid få opplæring i hvordan utstyret skal brukes, kobles sammen, justeres og vedlikeholdes. 

- Bruker man utstyret hver dag kan man dette til fingerspissene, men bruker man det bare av og til er det fort gjort å bli usikker på hvordan det skal gjøres hvis det har gått noen uker siden sist. Det er veldig viktig å spørre noen hvis du er i tvil om hvordan utstyret skal brukes, sier Ronny Røsberg.

Inspeksjon og ettersyn av fallsikring

I samsvar med EN 365 skal alt fallsikringsutstyr kontrolleres årlig av en kvalifisert person. Kontrollen skal dokumenteres. Årlig ettersyn er mer omfattende og grundig enn en daglig kontroll.

En kvalifisert person skal ha kunnskap om:

 • Produkter, systemer og bruksanvisninger
 • Lover, regler og standarder
 • Bruk
 • Risikoer
 • Inspeksjon

Personen må ha gjennomført et kurs og ha et godkjent sertifikat fra en produsent eller en av produsentens partnere. Les om opplæringen vår her Kompetent person PPE. Sammen med Cresto tilbyr Skydda deg å registrere produktene dine i en database (Inspector). Da har du alltid god oversikt over inspeksjonsstatus for produktene. Les om tjenesten her Kontroll av fallsikringsutstyr.

SLIK MELDER DU FRA OM EN FALLULYKKE

 • Ring 113 for å melde en ulykke.
 • Start med å presentere deg.
 • Oppgi adressen slik at utrykningskjøretøy kan komme fram så fort som mulig.
 • Forklar hva som har skjedd og hva som er skaden. Svar så godt du kan på spørsmål fra den du snakker med i vakttelefonen.
 • Ikke vær redd for at du ikke skal huske alt eller gjøre alt riktig. De som svarer på telefonen vet godt hva de skal spørre om og hvordan dere best skal takle situasjonen.
 • Ring 113 for å melde en ulykke.
 • Start med å presentere deg.
 • Oppgi adressen slik at utrykningskjøretøy kan komme fram så fort som mulig.
 • Forklar hva som har skjedd og hva som er skaden. Svar så godt du kan på spørsmål fra den du snakker med i vakttelefonen.
 • Ikke vær redd for at du ikke skal huske alt eller gjøre alt riktig. De som svarer på telefonen vet godt hva de skal spørre om og hvordan dere best skal takle situasjonen.