Laddar
Laddar
Laddar

Uvex: Bærekraftig leverandør av verneutstyr

2024-03-20
Uvex baner vei som en leverandør og produsent som tar bærekraft på alvor.

Uvex sin filosofi om bærekraft

Uvex sin filosofi er å beskytte mennesker og de ønsker å gjøre dette på en bærekraftig måte. Som produsent med en høy egenproduksjon, har de innflytelse på en stor del av verdiskapningskjeden. Denne bruker de til å nå bærekraftmålene innenfor områdene økologi, økonomi, arbeidsbetingelser og menneskerettigheter, medarbeidere og samfunn samt produkt.
 
Gjennom ressursbesparende produkter og innovative tiltak i deres fabrikker, og med prosjekter som oppnår sosialt engasjement, baner Uvex vei som et forbilde i bransjen.
 

For Skydda er det viktig å kunne sette krav til kvalitet i hele verdikjeden. For at dette skal være mulig må vi kunne stole på at våre samarbeidspartnere som Uvex har konkrete mål og kan vise resultater i bærekraftsarbeidet de gjør. 

UVEX BÆREKRAFTSMÅL DELES INN I:
Økonomisk bærekraft

 • Internasjonalisering av forretningsområdene
 • Utvidelse av markedsposisjonen 
 • Utvidelse og modernisering av Uvex egne produksjonssteder
 • Diverse digitaliseringsinitiativer for å sikre fremtiden til Uvex Group

 
Økologisk bærekraft

 • Reduksjon av energiforbruket på 6,5 % relatert til DIN EN ISO 50001 med hensyn til energiindikatorene frem til slutten av regnskapsåret 2019/20 (utgangspunkt forretningsåret 2016/17)
 • Innkjøp av CO2-nøytral strøm og gass ved energianskaffelse
 • Alternativer til energiintensive produksjonsprosesser
 • Optimering av prosessene i produksjonen


​Bærekraft når det gjelder arbeidsforhold, ansatte og samfunn

 • Kontinuerlig overvåkning av leverandørene når det gjelder fullstendig overholdelse av den sosiale standarden ved hjelp av inspeksjoner
 • Utvidelse av arbeidsgivermerkevaren til Uvex Group: rekruttere og beholde medarbeidere på lang sikt – spesielt fra målgrupper som er vanskelig å få tak i, øke bevisstheten rundt Uvex Group sitt image, motivere og beholde de interne medarbeiderne, forynge Uvex Group som arbeidsgiver
 • Videreutvikling av digitale verktøy som eLearning
 • Økt bruk av sosiale medier for å rekruttere og beholde medarbeidere
 • Langsiktig videreføring av Rainer Winter-stiftelsen gjennom familiebedriften


For å kommunisere hvordan Uvex jobber med ulike miljømål i praksis, er det utviklet et merkekonsept som beskriver bærekraftsprosjektene:


Miljøarbeid i praksis:


1.    Ved å bruke resirkulerbare materialer
2.    Ved å ikke bruke giftige/skadelige substanser
3.    Ved å redusere avfall
4.    Ved å spare energi
5.    Ved å bruke bio-baserte materialer
6.    Ved å produsere holdbare produkter
7.    Ved å redusere C02 utslipp
8.    Ved å bruke miljøvennlig emballasje

Uvex Planet produktserie

Under mottoet "protecting planet" presenterer Uvex for første gang et komplett produktserie med miljøvennlige produkter.


Kjøp Uvex planet produkterPopulære Uvex-produkter hos Skydda: