Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2020/Coronaprodukter_full-570.jpg

Nye priser på produkter relaterte til Covid-19

2020-07-06
Kjære kunde, Etterspørselen etter produkter som beskytter oss mot virus er fortsatt stor. På grunn av det har vi utfordringer med å få levert tilstrekkelige volumer, og til normale priser.

Først og fremst gjelder dette korttidshansker, korttidsdresser, åndedrettsvern, hygieneprodukter og vernebriller.

Også andre produkter er problematiske, som f.eks. artikler som produseres i samme typer av materiale som de nevnte produktkategoriene over, eller pga. redusert produksjon til fordel for disse produkter.

Årsaker til prisendringer og leveringstider

  • Ekstrem global etterspørsel
  • Lav tilgang på råvarer
  • Kraftig økte fraktkostnader
  • Markedspolitisk styrt prissetting

Flytende priser:

Tilgang og priser varierer i fra uke til uke, vi kan derfor ikke fastsette nye priser for en lengre tid enn de innleveranser som vi får bekreftet. Kontakt Kundeservice for den seneste informasjon.

På e-handelen:

I vårt system ligger de priser som var fastsatt før denne perioden. På vår e-handel er disse artiklene nevnt over merket med et informasjonsfelt om situasjonen, og vi ber dere derfor om å kontakte Kundeservice for informasjon om aktuell tilgang og pris.

Har du allerede ordre i systemet:

Vi kommer i løpet av de nærmeste ukene til å kontakte dere som har ordre liggende på disse artiklene for å sikrestille  at de endrede prisene godtas, alternativt endre til andre artikler eller kansellere ordren. Vet dere allerede nå at dere ikke kan godta en prisøkning, vær vennlig å ta kontakt med Kundeservice snarest, så vi kan kansellere ordren.

Ved nye ordre:

Nye ordre som blir lagt på disse artiklene kommer vi til å fange opp daglig i fra uke 32, og da kontakter vi dere med aktuell informasjon.

Vi håper alle at vi snart kan gå tilbake til en normal situasjon, men inntil videre er dette den veien vi må gå for å kunne skaffe dere disse produktene.

Stor takk for forståelsen!

Mvh

Skydda Norge AS