Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2020/januar/fullimage-ulykke.jpg

Antall dødsulykker på historisk lavt nivå:

2020-02-07
– Utviklingen er svært gledelig. Vi er på rett vei, men èn arbeidsulykke er fortsatt èn for mye, sier Vegard Aune, daglig leder i HMS-selskapet Skydda Norge. De siste årene har antall dødsulykker i norsk arbeidsliv falt med over 25 %.

Nye tall fra Arbeidstilsynet viser at 29 personer døde i arbeidsulykker i Norge i 2019. 

Gjennomsnittet for de siste ti årene har ligget på 38 arbeidsskadedødsfall, men siden 2016 har antall dødelige ulykker gått ned med over 25 % - til 28 i snitt.

Viktig med god sikkerhetskultur på arbeidsplassen

- Antall arbeidsskader med dødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå i Norge, Dette er en gledelig utvikling, og viser at vi definitivt er på rett vei når det gjelder trygghet på arbeidsplassen. Samtidig viser tallene at det fortsatt er en stor jobb som må gjøres. Mange ulykker kunne vært forhindret ved bedre HMS-arbeid og jeg er fortsatt redd det finnes bedrifter her i landet som ikke har en god nok sikkerhetskultur, sier Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge.

Skydda er en av Nordens ledende leverandører av personlig verneutstyr og forebyggende HMS-arbeid.

HMS- og holdningsarbeid forebygger arbeidsulykker

Skydda-sjef Aune understreker at ulykker kan- og skal forebygges. Han peker på viktigheten om kunnskap om lover og regler, samt krav til informasjon og opplæring. Men ikke minst: å utvikle de rette holdningene hos den ansatte og bedriften. 

- Praktisk, men ikke minst holdningsmessig må mye skje for å møte vår visjon om nulltoleranse for arbeidsulykker. Det aller viktigste er å få alle fra "gutta på gulvet" til direktøren på kontoret og lederen i styrerommet til å forstå at absolutt alle tjener på god arbeidssikkerhet, understreker Aune.

Han påpeker samtidig at virksomheter som er usikre på hvordan de skal forholde seg til risiko eller farer som kan oppstå, ikke må nøle med å kontakte Skydda eller andre HMS-eksperter som kan gi nyttig råd og hjelp.

Flest dødsfall i bygg- og anlegg

Også i 2019 er det bygg- og anleggsvirksomhet som er hardest rammet av arbeidsskadedødsfall. Ni av totalt 29 dødsfall skjedde i denne bransjen.

De tre andre næringene som skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall i 2019 er transport og lagring (fem dødsfall), jordbruk, skogbruk og fiske (fem dødsfall) og industri (tre dødsfall). Samlet utgjør arbeidsskadedødsfallene i disse fire næringene 76 prosent av det totale antallet.

Sørger for en trygg arbeidsplass

- Uansett bransje må bedrifter kartlegge farer og problemer som kan være forbundet med arbeidet og som kan medføre ulykker, sier Aune i Skydda.

Han forklarer at arbeidsgiver er ansvarlig for å risikovurdere arbeidet og for at det blir iverksatt tiltak for å redusere risikoen, men arbeidstakerne har også selv et ansvar for å avbryte arbeidet dersom de mener det er farlig.

- Gjennom Skyddakonseptet utfører vi en nøyaktig behovsanalyse hos din bedrift, og bruker vår unike kompetanse til å finne riktige kurs og produkter som gjør hverdagen enklere, sikrere og mer lønnsom. Skydda er aktive med våre kunder og setter kunnskap om rett bruk av personlig verneutstyr øverst på agendaen. Vårt mål er at sikkerhet skal være enkelt og her hjelper vi arbeidsgivere med å finne gode løsninger og rutiner for en trygg arbeidsplass, avslutter Aune.