Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2024/sundstr%C3%B8m%20kvartsst%C3%B8v.png

Hva er kvarts og hvorfor er det farlig?

2024-02-27
Kvartsstøv kan forårsake sykdommer, for eksempel silikose, en uhelbredelig lungesykdom. Det tar lang tid før sykdommen oppstår, derfor er det viktig å beskytte seg mot støvet fra starten. Her kan du lese hvordan du unngår kvartsstøv, hvordan du forhindrer at det spres, og hvordan du beskytter deg mot det.

Hva er kvarts?

Kvarts, SiO2 (silisiumdioksid), er et krystallinsk mineral og er det nest vanligste mineralet i jordskorpa, den inngår i de fleste bergarter som for eksempel flint, gneis, kvartsitt  og granitt.

Hvorfor er kvarts farlig?

Det tar vanligvis mellom 10 og 30 år etter at man har begynt å bli utsatt for kvartsstøv før silikose oppstår. Det aller tidligste stadiet av sykdommen kan være vanskelig å oppdage, selv på røntgen.

Er du utsatt for kvartsstøv?

Du kan være utsatt hvis du jobber i følgende bransjer og områder:

 • Gruve- og steinindustrien
 • Knusing og maling av stein
 • Knusing og sortering av materiale fra grustak
 • Stålverk
 • Støperier
 • Porselensfabrikk og annen keramisk industri
 • Glass- og slipevareproduksjon
 • Byggevareindustrien, f.eks. produksjon av betong-, teglbygningselementer og takpapp
 • Bygg- og anleggsvirksomhet, inkludert tunnelarbeid
 • Sliping, boring og bilning i betong
 • Alle som jobber med kvartsholdig materiale skal ha kunnskap om kvartsens helse­effekter og hvordan man forebygger disse.

Beskyttelse mot kvartsstøv

Forebygging:

 • Bruk vann for å dempe støv
 • Bruk støvavsug
 • Sørg for god ventilasjon
 • Hold arbeidsområdet rent

Beskyttelse:

 • Bruk godkjent åndedrettsvern
 • Bruk vernebriller
 • Bruk vernehansker
 • Bruk verneklær
 • Følg alltid arbeidsgivers instruksjoner og bruk riktig verneutstyr.

Rutiner for åndedrettsvern

Når arbeidet er fysisk krevende eller tar lengre tid enn 1 time, bør åndedrettsvern med vifte eller pusteapparat med ekstern lufttilførsel brukes.

Før bruk:

Kontroller at åndedrettsvernet sitter tett mot ansiktet.
Skjegg og stubber kan hindre god tettslutning.

Les bruksanvisningen for å utføre lekkasjetest.

For best mulig beskyttelse:

Dokumenterte prosedyrer for tilpasning, kontroll, vedlikehold og oppbevaring av åndedrettsvern skal være tilgjengelige på arbeidsplassen.

Ansatte skal kunne forstå prosedyrene.

Kilder:

Arbeidstilsynets nettsider

Norsk industri: veiledning-handtering-av-krystallinske-silikater-2009.pdf