Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2018/fullimage-banner-aktueltside-ulykke.jpg

Ny rapport avslører omfattende lovbrudd i norsk industri

2018-08-09
En ny rapport avslører at tre av fire norske industribedrifter bryter sikkerhetsloven for ansatte. - Kunnskap om sikkerhetskrav og vilje til opplæring, er der det svikter mest, mener Skydda-sjef Vegard Aune.

* 3000 skades årlig
* 90 mistet livet i arbeidsulykker
* Slurver med HMS og opplæring

Folkehelseinstituttet anslår at så mange som 79 000 personer trolig rammes av arbeidsskader - registrerte og uregistrerte - i Norge hvert år. Det betyr i praksis over 200 mennesker om dagen.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det årlig registreres rundt 3000 ulykker og skader i norske industribedrifter. Fellestrekket for ulykkene er som regel mangelfull bruk av verneutstyr eller at maskiner som benyttes ikke har god nok sikkerhet.

- Tallene er urovekkende, men det er dessverre ikke en overraskende rapport som Arbeidstilsynet presenterer, fastslår Vegard Aune, daglig leder i Skydda, Norges største leverandør av personlig verneutstyr og ekspert på forebyggende HMS-arbeid.

Nedslående aksjon

Arbeidstilsynet kontrollerte i februar og mars 219 industribedrifter over hele landet. Aksjonen avslørte at 74 prosent av bedriftene ikke overholdt sikkerhetslover for ansatte. I halvparten av industribedriftene var det mangelfullt vern av dem som håndterer farlige maskiner.

Rapporten fra Arbeidstilsynet avslører også at industrien er overrepresentert når det gjelder dødsulykker. Siden 2000 har 90 ansatte mistet livet på jobb i norsk industrinæring.        

– Tilsynets rapport viser at altfor mange i industrien arbeider under farlige forhold. I tre av fire tilsyn i industrien fant vi for dårlig maskinsikkerhet i bedriftene, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim til NRK, og bekrefter at det er snakk om lovbrudd.

Prioriterer ikke opplæring

Et annet funn i rapporten er at det i fire av 10 virksomheter ikke har blitt gjennomført opplæring med særlig farlig arbeidsutstyr, og i like mange at arbeidsutstyret ikke er merket med nødvendige advarsler og opplysninger om sikker bruk.

– Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte. Riktig opplæring bidrar til at arbeidstakerne unngår ulykker og skader, uttaler direktøren i Arbeidstilsynet til NRK.

Urovekkende svikt

Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge peker på kunnskap om hvilke lover og regler som gjelder, krav til informasjon og opplæring - og ikke minst å utvikle de rette holdningene hos den ansatte og bedriften -  som områder det syndes grovt mot i norsk industri.

- Når bedrifter er i tvil eller usikker på hvordan de skal forholde seg til risiko eller farer som kan oppstå, må de kontakte sin leverandør som skal bistå med opplæring. Eller som vi sier i Skydda «The right safety benefit everyone», påpeker Aune.

Mangler kunnskap

Skydda er medlem i Nordic Safety Association, og Aune opplyser at HMS-leverandøren der ser sin rolle mot industrien er viktigere enn det mange tror.

- Vi er aktive med våre kunder og setter kunnskap om rett bruk av personlig verneutstyr øverst på agendaen. Vårt mål er at sikkerhet skal være enkelt og her hjelper vi arbeidsgivere med å finne god løsninger og rutiner for en trygg arbeidsplass, sier Vegard Aune.

Han viser til Skyddas kunnskapssenter på skydda.no, hvor det finnes relevant informasjon relatert til de sikkerhetsutfordringene mange bedrifter står overfor.

Referanser: Nrk.no og arbeidstilsynet.no

__________________________________________________________________________________________________________________________________

TEKST: PÅL TØMMERHOEL | FOTO: SKYDDA NORGE/MEDIAMENN