Laddar
Laddar
Laddar

- Ingen blir miljøskadd hos Skydda

2020-02-26

Skydda har en unik posisjon som HMS-spesialist og ekspert på å holde mennesker skadefrie på arbeidsplassen. Dette er en posisjon som også forplikter når det kommer til å ta vare på verden rundt oss. Vi kan ikke ikke leve med å være "miljøskadd". Derfor står bærekraft høyt på lita over våre verdier.

Én bestilling - én levering - én faktura

Hvis du som forhandler bestiller èn ordre med varer fra fem ulike leverandører via Skydda, vil du få en samlet forsendelse fra vårt varelager. Det betyr èn lastebil istedenfor fem forskjellige som kjører varer til deg. - Skydda Norge samarbeider med opptil 80 leverandører. 

Når man legger inn en bestilling hos oss, sørger vi for å pakke alle produkter samme forsendelse og sende ut èn levering. Slik sparer vi miljøet for med daglig utslipp og påkjenninger. Samtidig jobber vi tett med våre leverandører for å gjør innpakningen mer miljøvennlig, forklarer Henrik Foss, logistikksjef i Skydda Norge.

Ved å bruke én aktør istedenfor å splitte opp èn bestilling til flere, vil man få større volum og betydelig færre sendinger. I tillegg reduseres  emballasjen betydelig. Dette gir lavere miljøpåvirkning enn om man har flere små kolli med mange sendinger. Samtidig sparer kundene både tid og penger på å bestille alt på ett sted.

Redusert klimagassutslipp

Fra PostNord får Skydda Norge statistikk over hvordan forsendelsene påvirker miljøet. Logistikkselskapet har utviklet en miljøkalkulator for å beregne eksakte CO2 utslipp generert av hver enkelt kunde i Norge. - PostNord er en samlaster som i størst mulig grad fyller opp bilene så mye som mulig. Dette gir en høy utnyttelsesgrad slik at CO2-utslippet kan fordeles på flest mulig sendinger og dermed blir miljøbelastningen total sett lavere for hver kunde, sier May-Kristin Solberg Willoch, produksjef for E-handel PostNord.

Basert på PostNord sin miljøkalkulator kan Skydda få ut følgende oversikt:

- Som det framkommer over benyttes det i stor grad tro for å frakte Skyddas varer. Særlig bruk av elektrisk tog slår gunstig ut med tanke på klimagassutslipp, forklarer produktsjefen. Skydda har tro på miljøhensyn og har også redusert transport fra Ulricehamn til 1 bil per dag. I praksis påvirker ikke dette leveringen av varer til kunder utenfor region sør/øst. I tillegg har vi kuttet ut flyfrakt.

Returordning

Skydda Norge er også medlem i Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt er et nonprofit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp. Alle bedrifter som sender emballasje ut på markedet har ansvar for at denne emballasjen gjenvinnes, og som deltaker i en slik returordning bidrar vi med et viktig miljøansvar. 

Gjennom Grønt Punkt Norge er Skydda Norge med på å utvikle et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn.