Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2020/Februar/fullimage-truck-Vegard.png

19 døde på jobb ved bruk av kjøretøy

2020-02-25

- Arbeid med kjøretøy må risikovurderes på linje med annet arbeid, sier HMS-ekspert Vegard Aune i Skydda Norge.

19 av 29 arbeidsskadedødsfall i 2019 skjedde ved bruk av kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr. Dette utgjør 66 prosent av arbeidsskadedødsfallene i 2019, viser tall fra Arbeidstilsynet. Trafikkulykker utgjør en del av disse ulykkene, men det er også mange ulykker som skjer når arbeidstakerne bruker traktor, anleggsmaskiner og løfteutstyr. 

- Både arbeidsgiver og arbeidstaker må ta HMS på alvor. Viktigheten av et systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid i bransjen kan ikke gjentas ofte nok, sier Vegard Aune i Skydda Norge.

- Holdningsskapende arbeid, fokus på HMS og tekniske tiltak er nødvendig for å forhindre ulykker, understreker Aune.

- Mange ulykker kan unngås

Arbeidstilsynets rapport «Arbeidsskadedødsfall i Norge» viser at når man undersøker hva som kan føre til arbeidsskadedødsfall i transport, så er viktige årsaker mangelfulle risikovurderinger, for dårlig planlegging av arbeidet, og svakheter ved kjøretøy og utstyr.

- I industrien ser vi at slike ulykker skjer i arbeidsmiljø med tunge maskiner, traktorvirksomhet og motoriserte redskap. Arbeid med kjøretøy generelt må risikovurderes på linje med annet arbeid. Mange arbeidsulykker og skader kan unngås ved å gjøre en grundig risikoanalyse hvor man kartlegger eventuelle farer og trusler, sier Skydda-sjefen.

- Arbeidsgiver skal sørge for et trygt arbeidsmiljø. Kunnskap om ulike risikofaktorer på arbeidsplassen gir virksomheten et bedre grunnlag for å gjennomføre tiltak som reduserer eller eliminerer farer og skademuligheter, understreker han.

Med kjøretøy og store maskiner er det mye energi involvert, og skadepotensialet dersom en ulykke skjer er derfor stort. Nye arbeidsoppgaver med mangelfull opplæring, stressede situasjoner hvor man blir uoppmerksom, og feil ved maskiner eller utstyr kan bidra til større risiko for å bli alvorlig skadet på jobb. I tillegg kan mange arbeidstakere ha en jobbhverdag som er preget av mye alenearbeid, noe som gjør personen mer sårbar for feil og mangler.

- Antall arbeidsskadedødsfall de siste årene ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå. Samtidig er hvert dødsfall ett for mye. Det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk med ulykkesforebygging, slik at flere liv blir spart, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

- Arbeidstilsynet samarbeider blant annet med Statens vegvesen for å forebygge arbeidsrelaterte ulykker med kjøretøy, og vil jobbe videre for en best mulig samordnet innsats på dette området, sier hun. 

Skydda-sjef Vegard Aune understreker at virksomheter som er usikre på hvordan de skal forholde seg til risiko eller farer som kan oppstå, ikke må nøle med å kontakte Skydda eller andre HMS-eksperter som kan gi nyttig råd og hjelp.