Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2019/201812_FallskyddVinterTopp.jpg

Slik sørger du for sikker fjerning av snø på tak

2019-01-09
Hver dag jobber mange mennesker i høye høyder i et risikabelt miljø, spesielt nå i vintermånedene med glatte underlag, kulde og vind som ekstra risiko. I tillegg kan mange være litt usikre da de vanligvis ikke jobber på høye høyder hver dag. Med riktig type beskyttelse mot fall kan man forhindre mange skader, dødsfall og unødvendig sykefravær.


Vær oppmerksom på dette når du måker snø på et tak. Huskeregler for snømåking på tak:

  • Snø og is i forbindelse med kulde og vind gjør arbeid på tak ekstra risikabelt i vintermånedene.
  • Man må være minst to personer som utfører arbeidet, da det ikke må utføres av en person alene. I tillegg er det ofte behov for noen som advarer forbipasserende i forbindelse med snømåkingen.
  • Normalt må du i det minste bruke koblingsline og helsele/ fallsikringsele.
  • Arbeidsgiveren må undersøke og sjekke taket før man starter ryddearbeidet.
  • I tillegg sørge for at sikkerhets-innretningene er i god stand og sikret.
  • Kontroller at det ikke finnes områder på taket med dårlig bæreevne som du kan gå gjennom.


Egnet verneutstyr.


Vakt på gaten må være utstyrt med beskyttende hjelm, varselvest, varselutstyr og kommunikasjonsutstyr for å ha kontakt med de som arbeider på taket.
De som utfører arbeidet på taket, må ha personlig fallsikringsutstyr, med line og fallsikringssele, som brukes til kortvarig arbeid der monteringen av stillas ikke er vanlig, f.eks. for snørydding av tak og annet kortsiktig arbeid i høye høyder. I tillegg skal øyevern, kommunikasjonsutstyr for vakt, og passende klær og sko også brukes.

Personen som bruker fallsikringen må vite hvordan man bruker fallsikringen, ha koblet det og testet det før bruk. Du bør også være oppmerksom på risikoen ved feil bruk og hvordan håndtere og vedlikeholde utstyret.


Kontroller alltid fallsikringsutstyret før bruk! 

  • Sømmene skal være hele.
  • Ingen synlig skade på ulike deler av fallsikringsutstyret.
  • Bruk aldri skadet utstyr!
  • En autorisert person må kontrollere fallsikringsutstyret minst en gang i året.

Les om Skyddas fallsikringskurs her ->