Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2020/Mai-2020/​Bygg-og-anleggsnæring-tar-flest-menneskeliv web.jpg

Bygg- og anleggsnæring tar flest menneskeliv

2020-05-20
I 2019 døde 29 personer som følge av arbeidsulykker i Norge (Arbeidstilsynet). Verstingen var bygg- og anleggsbransjen med ni av totalt 29 dødsfall. Dette er en økning på fem dødsfall i forholdet til det historiske lave nivået i 2018 (4).

Overlege i Luftambulansen, Per Bredmose, påpeker at manglende sikkerhetsutstyr er en gjenganger når det skjer alvorlige ulykker på byggeplasser.

- Det kan være farlig å bevege seg rundt på en byggeplass. Når det gjelder fallskader er det ofte ikke brukt riktig sikkerhetsutstyr, sier den erfarne overlegen.

- Ofte få på jobb


Bredmoses personlige erfaring, er at ulykker gjerne skjer når det er få på jobb. 

- Enten at det er en person som arbeider alene, eller at det skjer ved skiftarbeid på kvelds- eller nattestid da det ikke mange til stede. Da er det færre som kan si ifra når de ser at noen tar sjanser og utfører farlig arbeid.

Overlegen forklarer at det også er mange skader som ikke gjelder livet, men som likevel får store konsekvenser for dem det gjelder.

- Skader på fingre og hender ser vi mye av, og dessverre er det mange som blir uføre eller får sterkt redusert livskvalitet på grunn av dette. Med riktig sikkerhetsutstyr kunne mange av skadene ikke ha blitt så omfattende eller vært helt unngått.

- Jobb systematisk med HMS på arbeidsplassen!

De tre andre næringene som skiller seg ut med flest
arbeidsskadedødsfall i 2019 er:

- transport og lagring (5 dødsfall)

- jordbruk, skogbruk og fiske (5 dødsfall)

- industri (3 dødsfall).

Samlet utgjør arbeidsskadedødsfallene i disse fire næringene
76 prosent av det totale antallet.

- Vi vet at disse arbeiderne møter mange risikoutsatte situasjoner og for å kunne redusere risikoen for arbeidsulykker i næringen må virksomhetene jobbe systematisk og kontinuerlig med å skape trygghet på arbeidsplassen, sier Karoline Klatran, fungerende daglig leder hos HMS-spesialisten Skydda Norge.

- Mange virksomheter har fokus på å skape en god sikkerhetskultur, men vi vet også at mange bedrifter har stort potensial til å arbeide bedre med helse, miljø og sikkerhet. Én arbeidsulykke er én for mye. Skyddas misjon er at du skal dra hjem like uskadd som da du kom, poengterer hun. 

- Spør om råd

Klatran anbefaler virksomheter som er usikre på hvordan de skal forholde seg til risiko eller farer som kan oppstå, til å ta kontakt med Skydda eller andre HMS-eksperter som kan gi nyttig råd og hjelp.

- Gjennom vårt unike Skyddakonsept utfører vi en nøyaktig behovsanalyse hos din bedrift, og bruker vår dype kompetanse til å finne riktige kurs og produkter som gjør hverdagen enklere, sikrere og mer lønnsom, understreker hun.