Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2019/elektro-strom/elektro-shutterstock_1481906912-web.jpg

Slik unngår du strømulykker

2019-12-13
Forebyggende arbeid er derfor helt nødvendig for å redusere forekomsten av slike uhell som ofte gir alvorlige skader.

Undersøkelser viser at personer utsatt for strømulykker kan få helseplager som nerveskader, muskel- og skjelettlidelser samt psykiske ettervirkninger. I verste fall gir strømulykker store og livstruende skader.

To vanlige årsaker til strømulykker er uaktsomhet og brudd på driftsforskrifter. Det kan være fristende å ta en snarvei ved å for eksempel bruke verktøy som ikke passer, droppe verneutstyr eller utelate spenningsprøving for å sikre seg at anlegget er strømløst. 

Strømulykker kan også skyldes mangelfull dokumentasjon på anlegg der arbeid skal utføres, for få folk på jobb, eller overtidsarbeid som bidrar til trøtthet og dårligere konsentrasjon.

- Det er avgjørende med HMS-opplæring i grunnutdanningen og læretiden, og da sikkerhet- og førstehjelpsopplæring som MÅ være årlige OG obligatorisk, sier Bård Kulseth, regionansvarlig i Skydda.

For å øke sikkerheten på jobb er det også viktig med kompetanse og kunnskap. Kompetansebedriften AS gjennomfører en rekke kurs med forskjellige temaer som alle inneholder informasjon om hvordan man kan forebygge el-ulykker, hvilke rutiner man skal utføre ved en ulykke og teoretisk førstehjelp.

I tillegg påpeker Kulseth at det er viktig med innrapportering, både nestenulykker og ulykker.

- Dette hjelper til med å kartlegge faremomentene, og gir ideer til forebyggende tiltak. Her har bedriften og spesielt ledelsen et stort ansvar, påpeker HMS-eksperten. 

Støtskade og strømulykker

Elektrisk skade oppstår som regel ved at elektrisk strøm passerer gjennom kroppen. Kortvarig støt er ubehagelig, men er som oftest ufarlig for friske voksne. De fleste strømulykker fra lavspenning gir ikke umiddelbare skader, men over tid kan man få helseplager som psykiske plager, muskel- og skjelettlidelser, samt nerveskader som følge av hendelsen. 

Ulykker som involverer høyspenning og langvarig strømpåvirkning kan derimot føre til langt alvorligere skader som krever umiddelbare tiltak. Høyspenning gjennom kroppen føre ofte til skader på muskler, sener og nerver. I verste fall kan en alvorlig strømulykke føre til hjertestans eller at man slutter å puste.

I en slik situasjon vil livreddende førstehjelp være avgjørende for å overleve. Andre eksempler på skader du kan få av strøm eller kraftige støt er nyresvikt, og ytre og indre forbrenninger.

Dette gjør du ved strømulykker

  • Oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart hvis personen(e) har:
  • Hatt strømgjennomgang fra lavspenning gjennom hjerteregion/overkropp
  • Hatt strømgjennomgang fra høyspenning
  • Vært utsatt for lynnedslag
  • Vært bevisstløs, omtåket eller uvel rett etter ulykken
  • Brannskader
  • Tegn på nerveskade (for eksempel lammelser, balanseproblem eller nummenhet)

Kilde: Statens Arbeidsmiljøinstitutt / Sikkerhverdag.no