Laddar
Laddar
Laddar

Reagerer på behandlingen av utenlandske arbeidere:

2022-01-25
Utenlandske arbeidere har større risiko for å være involvert i arbeidsulykker enn nordmenn, men det er ikke nødvendigvis deres skyld, mener HMS-ekspert.

- En typisk oppfatning er at utenlandske arbeidere ofte tar flere sjanser og er villige til å utføre mer risikofylte arbeidsoppgaver, men dette er jeg ikke enig i, sier Asle Haaland, HMS-verneingeniør i Aktiv HMS.

Tør ikke å si ifra


Haaland jobber til daglig med kontroll av HMS og trygghet på arbeidsplasser. Der møter han dessverre mange som ikke oppfyller kravene for en trygg og sikker jobbhverdag, til tross for kompetansebevis og gjennomgått kurs.

- Nå må den delen av bransjen som driver med opplæring og kurs, ta dette innover seg. Mange er mer opptatt av omsetning og antall deltagere på sine nettbaserte kurs, enn selve innholdet i opplæringen. Mange går ut av disse kursene uten å ha lært det mest grunnleggende, men får med seg kurs- og kompetansebevis til en lav kostnad.

HMS-eksperten mener derfor det ikke handler om at utenlandske arbeidere er mer villige til å ta større risiko i bygg- og anleggsbransjen, men at de ikke ikke tør å si fra når de blir satt i risikofylte situasjoner.

- Mange av disse arbeiderne kommer fra en arbeidskultur der det ikke er vanlig å påpeke feil og mangler. De har voldsom respekt for ledere og arbeidsgivere, og det er sjelden noen som stiller spørsmål eller gir beskjed ved kritikkverdige forhold, sier Haaland.

Han tror en stor del av dette handler om tid, penger og kulturforskjeller.

- Jeg har inntrykk av at utleiefirmaer er mer opptatt av kostnader enn kompetanse og fagutvikling, og arbeidsgivere vet man kan kjøpe billig arbeidskraft. Dessverre er det mange som velger den enkleste løsningen ved å jukse litt på veien med å gi de kompetansebevis. Går det galt, legger vi ofte skylden på de utenlandske arbeiderne. Dette bidrar til at de får et ufortjent dårlig rykte hva angår å være dårlige på sikkerhet.

ASLE HAALAND setter fokus på helse, miljø og sikkerhet med firmaet Aktiv HMS.

Må ta HMS på alvor


De siste ti årene er antall arbeidsulykker halvert i Norge, men i snitt dør åtte utenlandske arbeidere årlig i arbeidsulykker her til lands, ifølge NRK.no. 

Bygg og anlegg er en bransje som skiller seg negativt ut. Dette er den næringen med flest registrerte arbeidsskadedødsfall i 2020, med åtte registrerte dødsfall. Tre av de omkomne var fra utlandet.

Totalt vis

er tall fra Arbeidstilsynet at det ble registrert 28 dødsfall knyttet til det landbaserte arbeidslivet i 2020. Ti av disse - eller 36 prosent - var utenlandske arbeidere, det høyeste antallet siden 2016.


- Istedenfor å rakke ned på de utenlandske arbeiderne, mener jeg vi i større grad må legge ansvaret på de som driver med kurs- og kompetanseopplæring. Så må også arbeidsgiverne forstå at kvalitet koster, sier Haaland om statistikken.

Vegard Aune, daglig leder i HMS-selskapet Skydda Norge, er enig med Haaland, og understreker viktigheten av kravet til god opplæring og ikke minst å utvikle de rette holdningene hos den ansatte og bedriften.

- Én arbeidsulykke er én for mye. Mange utenlandske arbeidstakere er ofte nye i det norske arbeidslivet, og man vet at flere av disse ofte har ansettelsesforhold som midlertidig ansatt eller innleid gjennom bemanningsbyråer.

Skydda-sjefen poengterer at utenlandske arbeidstakere kan ha en annen sikkerhetskultur og risikoforståelse. I tillegg kan språket være en utfordring. Dette kan for eksempel føre til misforståelser rundt rekkefølgen ting skal gjøres, eller at man ikke oppfatter andre forhold som kan skape risikofylte situasjoner.

VEGARD AUNE er daglig leder i HMS-selskapet Skydda Norge.

- For å forebygge ulykker må arbeidsgivere sørge for risikovurdering, sikkerhetsopplæring og korrekt utstyr. Arbeidsgiver må være bevisst på hvilke farer de utenlandske arbeidstakerne utsettes for på arbeidsplassen, sier Aune.

Han understreker at ulykker kan - og skal forebygges. Likevel tror den daglige lederen i Skydda at mange i bransjen dessverre ikke tar HMS på alvor ettersom det knyttes opp til økte kostnader og oppleves som tidkrevende.

- Men vi vet at de som er gode på HMS, også leverer best resultatmessig. Har du en bedrift med sunne og gode holdninger, får du en attraktiv arbeidsplass med lavere sykefravær og dyktige ansatte. Dette fører i sin tur til at selskapet opparbeider et godt omdømme og blir attraktivt å jobbe for. Alle tjener på riktig sikkerhet, forklarer Aune.

De to HMS-ekspertene oppfordrer kollegaer og andre på arbeidsplassen, til å integrere de utenlandske arbeiderne på en bedre måte.

- Bare det å vise interesse og stille spørsmål merker vi er positivt. Det handler om å bli sett og behandle folk likt. Det er viktig å få en dialog der man kan diskutere mer og få bedre svar, sier Haaland i Aktiv HMS.

Vil forby innleide arbeidstakere


Utfordringen med innleid arbeidskraft er et tema som engasjerer voldsomt i bransjen. Forrige uke ble det kjent at Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) varslet kraftige innstramminger for bemanningsbransjen med mål om et tryggere arbeidsliv.

Regjeringen anbefaler et forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. I tillegg kommer det forslag om flere generelle endringer i innleiereglene i arbeidsmiljøloven som vil gjelde for alle virksomheter. Forslaget sendes ut på høring om kort tid.

Flere har uttrykt skepsis til forslaget, og mener et slikt forbud vil være fryktelig negativt for bransjen.

- Jeg kjenner ingen som ikke ønsker en seriøs bransje. Vi støtter helhjertet opp om det, men et innleieforbud er ikke veien å gå. Det vil tvert om være svært skadelig, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen i entreprenørbedriften Assemblin til Dagbladet.

Han forteller at firmaet hele tiden søker etter folk, og han har flere ganger tilbudt fast ansettelse til innleide arbeidere.

- Vi praktiserer lik lønn for innleide og fast ansatte. Men mange av de innleide arbeiderne ønsker ikke fast ansettelse, og vi kan jo ikke tvinge folk. Så argumentet om at vi bare skal tilby fast ansettelse, holder ikke, sier Skancke Hansen.

Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i Næringslivets Hovedorganisasjon mener det er et meget inngripende forslag Regjeringen nå kommer med.

- Konsekvensen vil bli at flere bedrifter vil måtte si nei til planlagte prosjekter, noe som også kan gå ut over de fast ansatte, sier hun.

Joachim Espe, leder i Oslo Bygningsarbeiderforening, mener derimot at bransjen må ta aktivt del i forslaget fra Regjeringen.

- Vi må tilbake til kun faste ansettelser i bransjen. Det handler om å sikre rekruttering, tilgang på lærlinger og sikre produksjonen. Når arbeidsgiverne i bygg- og anleggsbransjen gjør det til sin viktigste sak å kjempe for bemanningsbransjen, velger de feil og kun en kortsiktig løsning.